Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø. 

FAR tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser en kvalificeret og neutral rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer. 

Konsulenterne bag Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har viden om den folkekirkelige struktur og organisation og kan bidrage til meningsfuldt at skabe et bindeled mellem på den ene side folkekirkens kerneydelse og på den anden side hensynstagen til medarbejdernes trivsel og udvikling.

Rådgivningen er for ansatte og ledere i folkekirken.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning fungerer som sekretariat for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

Nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!