Bestillingskurser

Vi afholder gerne lokale kurser på de enkelte arbejdspladser, eller i et provsti.

Nedenfor kan I læse om, hvad de forskellige temaer på lokale kurser kan være. Eller har I måske specielle ønsker til indhold? Så ring endelig og drøft det med os. 

Vold, trusler og grænseoverskridende adfærd

Flere og flere ansatte i de danske folkekirker oplever, at stå i ubehagelige situationer med borgere der udsætter dem for trusler om vold og/eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan være fra borgere med psykiske lidelser, borgere i affekt, borgere i sorg/krise etc. Dette er ikke en problematik der har været ret meget fokus på tidligere, så derfor er mange ansatte ikke "klædt på" i forhold til disse oplevelser.

Mobning og konflikter – hvordan kommer vi videre?

Undersøgelser påviser tydeligt, at der forekommer konflikter og mobning i folkekirken. Det er undersøgelser, der kalder på handling. Men hvordan kommer vi videre? Denne suppleringsuddannelse giver bud på konkrete værktøjer og tilgange til forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning.

Stress og ’det grænseløse arbejde’

Det folkekirkelige arbejde betragtes ofte som et godt arbejde med et positivt psykisk arbejdsmiljø. Desværre ses arbejdsrelateret stress og udbrændthed i stigende grad. Det skyldes bl.a. høje krav, deadlines og en øgning af grænseløsheden. Det er derfor aktuelt at dykke ned i stress og oplevelsen af det grænseløse arbejde, hvilket er denne suppleringsuddannelsens agenda. Hvad kan du gøre som eksempelvis medarbejder, arbejdsmiljøorganisationen, kontaktperson og arbejdsplads i forhold til ovenstående? Eller hvis du selv oplever stress og det grænseløse arbejde?

Kommunikation & feedback

Kommunikation og feedback er en væsentlig drivkraft når vi går på arbejde. Kvaliteten af kommunikation og feedback har betydning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og er centralt i forhold til god ledelse og godt kollegaskab. Feedback og kommunikation har betydning i forhold til trivsel, samarbejde, arbejdsglæde og i forhold til håndtering af uoverensstemmelser. På suppleringsuddannelsen arbejdes der med betydningen af ’kommunikation og feedback’, og hvordan dette gøres effektivt og troværdigt.

Ergonomi

Mange kontorarbejdspladser har mulighed for at tilpasse arbejdspladsen til den enkelte medarbejder, men bruger ikke altid disse muligheder. Derfor oplever Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning ofte, at medarbejdere fx. arbejder i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, med uhensigtsmæssigt inventar, ikke tilstrækkelig belysning etc. Disse faktorer kan medvirke til, at den enkelte udsættes for ergonomiske/fysiske belastninger, der enten på kort eller lang sigt kan medføre belastningsskader. 

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed handler om at turde tale sammen om de ting, der ikke fungerer godt uden frygt for at blive kritiseret. Det handler om, hvordan vi tager det op, når vi begår fejl med en opgave, men også når der er knas i kommunikationen på arbejdspladsen.

Nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!