Folkekirkens Arbejdsmiljøuddannelse

Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller nyudpeget lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen? Eller er du ny kontaktperson med ansvar for arbejdsmiljøet? Så er det en god ide at få overblik over opgaverne på Folkekirkens Arbejdsmiljøuddannelse.

Uddannelsen er lovpligtig for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe og giver viden, metoder og værktøjer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet – til glæde for medarbejdere og for sognet eller provstiet.
 
Formål med kurset
Kurset formål er at klæde dig på til at varetage din funktion i forhold til arbejdsmiljøet i din kirke. Du vil få viden om, hvordan I kan forbedre og udvikle arbejdsmiljøet i relation til arbejdsglæde, samarbejde, effektivitet og service. Du vil også få viden om, hvad jeres opgave er ud fra arbejdsmiljølovens krav. Du får kort sagt svar på: 

 • Hvad I kan få ud af at arbejde med arbejdsmiljøet
 • Hvilke opgaver der er
 • Hvad arbejdsmiljøgruppens opgave er - og hvordan I arbejder sammen

Indhold
Arbejdsmiljøuddannelsen er målrettet folkekirken, og vi skal arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvad er arbejdsmiljø, og hvad er godt arbejdsmiljø?
 • Hvad er arbejdsgiveres, lederes og ansattes pligter og ansvar?
 • Hvad er kravene til arbejdsmiljødrøftelsen?
 • Hvad er arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver?
 • Hvordan opstiller I og arbejder med arbejdsmiljømål?
 • Hvordan arbejder I med trivsel og psykisk arbejdsmiljø?
 • Hvordan udfører og bruger I arbejdspladsvurderingen (APV) aktivt?
 • Hvordan systematiserer I arbejdet med arbejdsmiljøet? – og hvad er gevinsten ved det?
 • Hvordan risikovurderer I?
 • Hvordan forebygger I ulykker?

Som et led i uddannelsen skal du arbejde med en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i din egen arbejdsmiljøgruppe/kirke.
 
Form
Formen på uddannelsen vil være en blanding mellem oplæg, gruppearbejde og drøftelser i plenum. Du vil som kursist blive præsenteret for viden inden for området og få konkrete og brugbare værktøjer. Du får også mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.
 
Målgruppe
Uddannelsen retter sig primært til dig, der er med i sognets eller præsternes arbejdsmiljøgruppe. I et sogn består arbejdsmiljøgruppen typisk af kontaktperson, eventuel arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant. I præsternes arbejdsmiljøgruppe deltager typisk arbejdsmiljørepræsentanten og provsten.

Uddannelsen er også for dig, der er: 
• kontaktperson, men ikke sidder i en arbejdsmiljøgruppe
• provstikonsulenter
• arbejder med ansattes arbejdsmiljø og vilkår i folkekirken.
 
Tilmelding
Tilmeld dig på www.menighedsraad.dk/kurser
Ca. en måned før uddannelsens start, vil du modtage en bekræftelse med yderligere praktiske oplysninger.
 
Praktiske oplysninger
Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen – der er mødepligt på uddannelsen. Uddannelsen er på 22 timer og gennemføres som internat og den fordeles over tre kursusdage (med to overnatninger i mellem). 

På vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udbyder Landsforeningen af Menighedsråd den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt supplerende efteruddannelseskurser efter de gældende regler.
 
Uddannelsesbevis
Landsforeningen udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer og løst en opgave forud for kurset.
 
Pris
Deltagerpris: 8.200 inkl. moms. Deltagerprisen dækker overnatning på enkeltværelse, forplejning og kursusmateriale.
 

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!