Folkekirkens Projektmodel

I dette tema kan du blive klogere på, hvordan du planlægger, opstarter, styrer og afslutter et projekt.

Genanskaffelse af Folkekirkens Lønservice (FLØS)

Find informationer om FLØS-udbudsprojektet. Siden opdateres løbende efterhånden som projektet skrider fremad.

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalget 2024 står for døren. Her finder du materialer, vejledninger, inspiration til rekruttering og oversigter over kurser og andre arrangementer.

Økonomi i Folkekirken

I dette tema kan du finde materiale, vejledninger og lovgivning om folkekirkens økonomi.

Vedligehold af kirkebygninger

Flere steder i landet er det en udfordring at vedligeholde kirken. Under temaet "Vedligehold af kirkebygninger" finder du inspiration og konkrete redskaber til arbejdsprocessen.

Grøn omstilling i folkekirken

Hvordan griber vi grøn omstilling an i folkekirken? Find inspirationsmateriale, webinarer og meget mere her, og sammen finder vi vejen til en grøn folkekirke.