Folkekirkens Projektmodel

I dette tema kan du blive klogere på, hvordan du planlægger, opstarter, styrer og afslutter et projekt.

Genanskaffelse af Folkekirkens Lønservice (FLØS)

Find informationer om FLØS-udbudsprojektet. Siden opdateres løbende efterhånden som projektet skrider fremad.

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalget 2024 står for døren. Her finder du materialer, vejledninger, inspiration til rekruttering og oversigter over kurser og andre arrangementer.

Økonomi i Folkekirken

Få viden om de nye muligheder for samarbejder og forvaltning af økonomien som er trådt i kraft efter ændringerne i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi.

Grøn omstilling i folkekirken

Hvordan griber vi grøn omstilling an i folkekirken? Find inspirationsmateriale, webinarer og meget mere her, og sammen finder vi vejen til en grøn folkekirke.