Grøn omstilling i folkekirken

Folkekirken vil bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at omlægge dele af kirkens jorder til mere miljøvenlige arealanvendelser, reducere energiforbruget, genanvende affald, købe bæredygtigt ind og inspirere andre.

kortlægning af folkekirkens klimaaftryk og biodiversitet på kirkegårdene

I løbet af 2023 er folkekirkens klimaaftryk og biodiversiteten på kirkegårdene blevet kortlagt gennem en stor landsdækkende undersøgelse. Resultaterne skal være et redskab til at finde de mest effektive måder at reducere CO2-udledningerne lokalt, så vi som samlet folkekirke bidrager til det nationale mål om at reducere udledningerne med 70 % i 2030.

De vigtigste resultater og anbefalinger er opsummeret i pixi-rapporten. Her bliver du klogere på folkekirkens samlede CO2-regnskab og på kilderne til de største udledninger af klimagasser. Udfasning af fossile brændsler til opvarmning og brændstof er blandt de allervigtigste indsatser. 

På dashboardet kan du dykke ned i både registrerede og estimerede data helt ned på sogne-niveau og bruge tallene som udgangspunkt for en nærmere vurdering og prioritering af, hvor I skal starte, og hvilke initiativer, der vil have størst effekt hos jer.

Find det hele her: https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/folkekirkens-klimaaftryk

CO₂ og biodiversitet

CO2-reduktion og biodiversitet er nogle af de vigtigste begreber at kende til i den grønne omstilling. Hvad betyder de, hvordan skal vi forholde os til dem, og hvad kan man gøre? 

Kirkefondet har i "Kirken i dag" tidligere udgivet artiklen "Hvad betyder CO₂ og biodiversitet og hvorfor påvirker det vores hverdag?" skrevet af projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling Jesper Rønn Kristiansen. 

Har du lyst til at læse hele artiklen, finder du den her.

Interaktivt kort over alle folkekirkens jorder

Folkekirkens Grønne Omstilling i samarbejde med Plancenter Aalborg, Aarhus Universitet  og en række fageksperter, udarbejdet et interaktivt kort over alle kirkens jorder.

Kortet kan du bruge til at få vist placeringen af:

  • økologiske nabojorder,
  • drikkevandsboringer,
  • kulstofrige lavbundsjorder,
  • områder med lavt tilslutningsbidrag for vedvarende energi,
  • områder hvor skovrejsning er uønsket jf. lokalplanen,
  • særlige fredninger omkring kirker

…og meget mere.

Du finder kortet her. 

Vidste du...?

At Folkekirkens Grønne Omstilling er et landsdækkende projekt, der inkluderer hele folkekirken. Parterne består af Landsforeningen af Menighedsråd, By-, Land- og Kirkeministeriet, Provsteforeningen og Bispekollegiet. 

Men den grønne omstilling er ikke en ny tanke i folkekirken. Gennem de senere år er mange lokale initiativer i såvel menighedsråd som provstiudvalg blevet iværksat, ligesom netværket Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd siden 2009 har arbejdet målrettet med at inspirere til og fremme klima- og miljøtiltag i danske kirker. Det er især på det lokale niveau, hvor indsatsen om den grønne omstilling vil have stor betydning. 

Her på siden og på Folkekirkens Grønne Omstilling vil du kunne finde inspirationsmaterialer, vejledninger, webinarer og meget mere. 

Grøn omstilling i Favrskov og Bogense Provstier

Menighedsrådene i Favrskov og Bogense Provstier har i den grad taget ansvaret for at reducere deres CO₂ aftryk med 70% frem mod 2030. 

Det kræver hårdt arbejde og selvfølgelig koster det også penge. Alle hjørner af kirker, kirkegårde, præstegårde og meget mere er blevet gennemgået. Det er der kommet flotte gennemarbejdede klimarapporter ud af, som vi alle kan inspireres af. 

Læs rapporten fra Favrskov her, og find skemaer til handlingsplaner, der er lige til at tage i brug.

Læs Bogense Provstis Klimakatalog her. 

Klimaet på den store klinge

FN's klimapanel har over en 2-årig periode fremlagt verdens fremmeste forskning inden for klimaområdet. Alt dette er nu samlet i en rapport, der både kigger på fortiden og fremtidens handlinger, og hvad det har og vil betyde for vores klima. Rapporten skal for nu og i fremtiden være de bærende søjler i det politiske arbejde med klimakrise.

Har du lyst til at grave ned i dele eller hele rapporten, kan du finde den her.

Sammen om en grønnere Folkekirke

Den grønne omstilling blev for alvor skudt i gang da 700 menighedsrådsmedlemmer, ansatte rundt om i folkekirken og andre interesserede deltog i Folkekirkens Grønne Omstillings Inspirationskonference 16. maj 2022.

Viborg Stift var bredt repræsenteret, og du kan her se deres stemningsvideo fra dagen.

Har du lyst til at læse Viborg Stifts stemningsrapport, kan du finde den her.