Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

I 2009 så Folkekirkens Arbejdsmiljøråd dagens lys, og dermed blev der skabt et forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan drøfte og udvikle arbejdsmiljøet i folkekirken.

Arbejdsmiljørådet skal medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og understøtte arbejdsmiljøindsatsen på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er også Arbejdsmiljørådets opgave at udarbejde information og vejledninger om arbejdsmiljø. Disse vejledninger er tilgængelige på Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings website. Læs mere om Arbejdsmiljørådets formål og opgaver under 'Vedtægter for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd'.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning fungerer som sekretariat for Arbejdsmiljøråd.