Folkekirkens Arbejdsmiljøpris

Folkekirkens Arbejdsmiljøpris uddeles for første gang i 2023!

Indstil din arbejdsplads eller én du kender, hvis du synes den bør hædres for en god arbejdsmiljøindsats.

Prisen gives af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd til en arbejdsplads, som:

  • har ydet en ekstraordinær arbejdsmiljøindsats - et bestemt forløb eller længerevarende proces, der har ført til bedre trivsel – fx forebyggelse af konflikter eller bedre samarbejdskultur
  • har et velfungerende arbejdsmiljø-samarbejde, som er synligt både indadtil og udadtil
  • har et meget godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som der kan findes en konkret begrundelse for
  • har fundet en super løsning på et konkret problem fx forebyggelse af ulykkesrisici, fysisk belastende arbejde eller psykisk arbejdsmiljø.

Frist for indstilling: 1. oktober 2023.

Prisen uddeles i december 2023 af formandskabet i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Indstilling sker ved brug af nedenstående skabelon, som sendes til FAR@km.dk.

Kontakt Sekretariatet, hvis du vil vide mere, på tlf. 30666404 eller bebri@km.dk.