Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2024

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd uddeler igen i år Folkekirkens Arbejdsmiljøpris! 

Prisen gives til en arbejdsplads, som:

  • har ydet en ekstraordinær arbejdsmiljøindsats - et kortere forløb omkring en konkret problemstilling eller længerevarende proces, der har ført til bedre trivsel – fx forebyggelse af konflikter eller bedre samarbejdskultur.
  • med godt resultat har arbejdet konkret med brobygningen mellem den gejstlige søjle og lægsøjlen i arbejdsmiljøsammenhæng.
  • har et velfungerende arbejdsmiljøsamarbejde, som er synligt både indadtil og udadtil – fx en APV-handleplan med dynamik og systematik, der giver mening i det daglige arbejde.
  • har fundet på sjove og anderledes virkemidler i forhold til at tænke og integrere arbejdsmiljø ind i hverdagens arbejdsopgaver.
  • har et meget godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som der kan findes en konkret begrundelse for.
  • har fundet en super løsning på et konkret problem fx forebyggelse af ulykkesrisici, fysisk belastende arbejde eller psykisk arbejdsmiljø.

Prisen skal både inspirere til et godt arbejdsmiljø andre steder og fortælle, hvor mange gode arbejdspladser, der findes i Folkekirken.

Hvem kan indstilles?
Enhver folkekirkelig arbejdsplads (sogne, kirkegårde, menighedsråd, provstikontorer, stiftskontorer mv.). Skriv en kortfattet motivation for at nominere netop jeres arbejdsplads. Prisen består af et diplom og en overraskelse, samt en videreformidling af fortællingen om jeres gode arbejdsmiljø til hele folkekirken.

Prisen uddeles af repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet på den vindende arbejdsplads i uge 43 – som er Europæisk Arbejdsmiljøuge.

Indstilling sker ved at udfylde wordskabelonen (se nedenfor). Derefter sendes dokumentet til FAR@km.dk.

Kontakt Sekretariatet, hvis du vil vide mere på tlf. 3066 6404 eller bebri@km.dk.

Vinderen får besked senest den 4. oktober.

Komitéen for uddeling består af:

Bjørn Arberg, DOKS 
Inge Kjær Andersen, Landsforeningen af Menighedsråd
Bettina ulstrup, Kordegneforeningen 
Signe Kølbæk Høg, Præsteforeningen