Vedligehold af kirkebygninger

Samarbejde på papir

Med begrebet ”differentieret vedligeholdelse” af folkekirkens bygninger følger en bredere tænkning omkring kirkebygningerne og deres vedligehold og brug. Det skal være lettere at inddrage sociale, menneskelige og økonomiske vilkår samt lokale behov og samarbejdspartnere i menighedsrådenes arbejde med vedligeholdelse af kulturarv og religiøse rum. En differentieret, lokalt tilpasset vedligeholdelsesplan for kirkens bygninger inddrager således både forvaltningen af kirken som kulturarv og dens primære funktion som gudstjenesterum, samt inddrager lokale forhold, rammer og behov i øvrigt.

Projekt "Differentieret vedligehold af kirkebygninger" har været et toårige projekt med et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg Stifter og forankret i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Projektet afsluttede medio 2023, og undervejs er der udarbejdet konkrete redskaber til at hjælpe med det fremtidige arbejde.

Afsluttende rapport for projekt differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

I oktober 2023 afsluttede projektet om "Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger". 

Du kan læse den afsluttende rapport her.

Workshop proces

En workshop proces kan hjælpe jer med at prioritere vedligeholdelsen af jeres kirker.

Men hvad er en workshop proces og hvordan foregår den? Det kan du læse mere om her.

Model for kategorisering og straterier

Her finder I den model, som er udviklet i projektet om differentieret vedligehold. 

Modellen for kategorisering og strategier, vil gøre opgaven synlig og håndgribelig, og I kan finde den her.

Langsigtet vedligeholdelsesplan

Med en vedligeholdelsesplan får man et overblik over kirkens tilstand, om der er områder, som trænger til forbedring eller renovering. På det grundlag kan der laves en klar prioritering af opgaver og økonomi.

Redskab til langsigtet vedligehold findes her.

følg med i debatten om urbaniseringens konsekvenser for folkekirken
Fremtidens folkekirke på landet

Her belyses problematikkerne fra forskellige vinkler, og der samles op på den igangværende debat i et forsøg på at pege frem mod mulige løsninger.

Læs mere her