Håndtering af kister

Kister er som udgangspunkt tunge og uhåndterbare og håndteringen kan medføre uhensigtsmæssige belastninger af kroppen, hvis der ikke anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Hvordan I som menighedsråd og ansatte skal forholde jer til problematikken afhænger først og fremmest af hvordan kisten kommer til stedet.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet vejledning i håndtering af kister. De har også udarbejdet en kortere vejledning i hvordan ansvaret er placeret i forhold til håndtering af kister.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!