Håndtering af kister

Kister er som udgangspunkt tunge og uhåndterbare og håndteringen kan medføre uhensigtsmæssige belastninger af kroppen, hvis der ikke anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Hvordan I som menighedsråd og ansatte skal forholde jer til problematikken afhænger først og fremmest af hvordan kisten kommer til stedet.

Folkekirkens Arbejdsmiljørråd har udarbejdet en kort vejledning i, hvad man må og ikke må med hensyn til håndtering af kister. Vejledningen har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet.

Rådet har også lavet vejledningen i en mere uddybende udgave.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!