Velfærdsforanstaltninger

Velfærdsforanstaltninger omhandler toilet, spiseplads, håndvask, opbevaring af tøj (garderobe eller omklædningsrum), baderum, renseplads, hvileplads og soveplads.
 
Krav til velfærdsforanstaltninger
Nedenstående er en kort gennemgang af, hvad I skal være opmærksomme på i forhold til velfærdsforanstaltninger for de ansatte på de folkekirkelige arbejdspladser.
 
Toilet
Ansatte skal som udgangspunkt have adgang til toilet, som kun de ansatte må bruge. Det vil sige at de ikke må dele det med kirkens besøgende. Er der ansatte der udfører arbejde, der er særligt tilsmudsende, kan Arbejdstilsynet påbyde at der indrettes særskilt toilet for disse. I særlige tilfælde – fx på en kirkegård med kun få besøgende – og hvor ansvaret for rengøringen tilhører menighedsrådet selv – kan det tillades at et offentligt toilet samtidig fungerer som personaletoilet.
 
Spiseplads
Der skal være en spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet. Spisepladsen skal anvises i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske forhold og indeholde et antal borde og siddepladser med ryglæn, der står i passende forhold til antallet af ansatte. Arbejdspladsen kan ikke anvises som spiseplads. Medbragt mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, og der skal desuden være mulighed for at varme mad og drikke. Der skal ligeledes være adgang til frisk drikkevand.
 
Håndvask
Der skal være et passende antal håndvaske til rådighed. Håndvaskene skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand og sæbe samt være hensigtsmæssigt placeret i forhold til arbejdsrum, spiseafdeling, toiletter og garderober eller omklædningsrum.
 
Garderobe
De ansatte skal have mulighed for forsvarlig opbevaring af personlige ejendele, f.eks. i et aflåseligt garderobeskab, aflåselig skuffe i eget arbejdsbord eller andet aflåseligt rum af passende størrelse. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt i f.eks. garderobe eller omklædningsrum. Hvis arbejdet er tilsmudsende eller vådt, skal gang- og arbejdstøj opbevares forsvarligt adskilt, f.eks. i 2 adskilte garderobeskabe. Hvis arbejdet medfører særlig risiko for, at arbejdstøjet bliver vådt, skal der findes særskilt tørreplads, hvor det kan tørres på passende tid.

Omklædningsrum 
Kvinder og mænd skal enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme omklædningsrum hver for sig. Det vil sige at omklædningsrummet skal kunne låses. Omklædningsrummet skal være udstyret med siddepladser.
 
Baderum
Der skal tillige findes baderum, hvis arbejdet er tilsmudsende. Baderum skal være indrettet med et passende antal håndvaske og brusebade med koldt og varmt vand. Brusebade skal være afskærmet fra omklædningsrum, forrum og andre omgivelser. Kvinder og mænd skal enten have adskilte baderum eller have mulighed for at benytte samme baderum hver for sig. Hvis kvinder og mænd deler baderum, skal det kunne låses.

Der skal forefindes hvileplads hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt. Gravide eller ammende skal have mulighed for at hvile sig.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!