Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Er der 10 eller flere ansatte ved kirken/kirkegården skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation.

De ansatte skal blandt sig vælge mindst én arbejdsmiljørepræsentant til at indtræde i arbejdsmiljøgruppen. Kirkegårdsleder deltager ikke i valget, da både kandidat og vælgere skal være uden ledelsesmæssige beføjelser.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter afhænger af, hvordan man opbygger sin arbejdsmiljøorganisation. Menighedsrådet kan fastsætte antallet ud fra et nærhedsprincip.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år. Ved fremtidige valg kan det aftales mellem de ansatte og menighedsrådet, at valgperioden forlænges til højst fire år.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommendes eller tilsvarende faglige område. Nogle af de regler, der er fastsat for tillidsrepræsentanter for folkekirken, indeholder imidlertid ikke beskyttelsesregler ud over den regel, der følger af bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke kan opsiges pga. varetagelsen af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere i afsnit 9 og 10 i arbejdstilsynets vejledning nedenfor. 

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!