Opret en arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er en samarbejdsorganisation, hvis primære opgave er at sikre, at alle ansattes sikkerheds- og sundhedsforhold, er i orden. Alle ansatte herunder også deltidsansatte uanset timetal, indgår i beregningen af antallet af ansatte. Da menighedsrådet ikke er arbejdsgiver for præsterne, indgår de ikke i beregningen af ansatte. Størrelsen på AMO fastsættes ud fra et nærhedsprincip (se nedenfor)

For virksomheder med 1-9 ansatte: 
Der skal ikke opbygges nogen arbejdsmiljøorganisation. I disse små virksomheder sker samarbejdet om sikkerhed og sundhed ved løbende direkte kontakt og dialog mellem menighedsråd/eventuel arbejdsleder og de øvrige ansatte.
 
Virksomheder med 10-34 ansatte: 
Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal organiseres i en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren, fx menighedsrådsformand eller en repræsentant for denne – typisk kontaktperson elle daglig leder - skal være formand for arbejdsmiljøorganisationen.

Vær opmærksom på, at AMO kan bestå af en eller flere arbejdsledere, der er udpeget af arbejdsgiveren, og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af de ansatte. Det gælder de virksomheder, hvor der er flere arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, er formand.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!