APV for kirkefunktionærer

Udarbejdelse af en APV er et lovkrav. En arbejdsplads skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år.

Ved at gennemføre APV’en får I:

 • overblik over de arbejdsmiljøforhold, der på kort eller langt sigt kan virke negativt på helbredet.
 • fjernet de væsentligste konsekvenser af uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold.
 • givet arbejdspladsen et arbejdsmiljømæssigt løft.

 APV er det bærende element i arbejdsmiljøarbejdet. Derfor har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd lavet en række materialer/værktøjer.

 • Har I en opdateret APV?
 • Har I gennemført en APV inden for de sidste tre år?
 • Har I opdateret APV’en når der er sket forandringer der vedrører arbejdsmiljøet?
 • Indeholder APV´en en ajourført handlingsplan med ansvarlige og deadlines?

Hvis I kan svare nej til et af disse spørgsmål, så er det på tide at kigge på jeres APV og gennemføre en ny.
 
APV værktøjer

Materialet består af følgende:

 • En vejledning, hvori det forklares hvad APV er og hvilke krav der stilles til en APV. De enkelte kortlægningsværktøjer bliver ligeledes forklaret i vejledningen. Vejledningen giver også råd til, hvordan I kan arbejde med processen om APV’en.
 • Et værktøj til kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø.
 • En tjekliste til kortlægningsskemaet
 • Et værktøj til kortlægning af psykiske forhold.
 • Et kortlægningsværktøj der tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Det er også til brug for det psykiske arbejdsmiljø.
 • Et prioriterings- og handlingsplansskema.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!