Håndtering af vold og trusler

På de folkekirkelige arbejdspladser kan man møde pårørende eller borgere, som reagerer voldsomt med frustrationer eller aggressioner – verbalt eller fysisk.

Måden mennesker omgås eller færdes på, ændrer sig løbende. Det ses i mange brancher, at det er blevet mere almindeligt at lade sine frustrationer gå ud over en medarbejder, der reelt bare udfører sit arbejde.

De arbejdsmiljøansvarlige har ansvaret for at foretage en vurdering af risikoen for, at en medarbejder kan blive psykisk eller fysisk udsat for vold eller trusler. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i arbejdspladsens demografiske placering, de fysiske rammer og de opgaver, der forventes løst.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om, hvordan de folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til håndtering og forebyggelse af vold eller trusler om vold fra borgere.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!