Chikane og krænkelser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser. Alle tre vejledninger er udarbejdet i samarbejde med Kirkeministeriet. De er udarbejdet til brug for folkekirkens ledere og ansatte.

Seksuel chikane 
Den første vejledning "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser" omhandler hvordan I skal forholde jer til problematikken. Den anden vejledning "Procesvejledning – seksuel chikane" er som navnet siger en procesvejledning, der trin for trin giver overblik over, hvordan I skal forholde jer, hvis I står med en konkret sag.

Omgangstone 
Den sidste vejledning er ”Dialog til omgangstone”,  er et dialogværktøj. der giver redskaber til, hvordan I kan sætte gang i dialogen om grænser og krænkelser.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!