Bestyrelsen

Bestyrelsen består af otte medlemmer. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udpeger seks medlemmer til FAR’s bestyrelse. Kirkeministeren udpeger en repræsentant for Kirkeministeriet og udpeger en repræsentant med en arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter indstilling fra bestyrelsens øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode. 

Bjarne Rødkjær (Formand)
Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK)

Inge Kjær Andersen (næstformand)
Landsforeningen af Menighedsråd

Bjørn Arberg
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)

Bettina Ulstrup
Danmarks Kordegneforening

Betty Ahrenfeldt
Danmarks Provsteforening

Jens Christian Bach Iversen
Præsteforeningen

Marlene Dupont
Kirkeministeriet

Anders Kabel (arbejdsmiljøfaglig ekspertise)

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!