Samarbejde

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, at højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser.
 
På denne baggrund har arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø, som består af repræsentanter fra biskopperne, stiftskontorcheferne, Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet, fået udviklet det vedhæftede dialogredskab. 
 
Redskabet kan bruges til at tage en fælles drøftelse på de kirkelige arbejdspladser af, hvordan man gerne vil omgås hinanden, og hvordan man gerne vil samarbejde.

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!