Brug for hjælp til intranettet?

Support

Find oplysninger om PC supporten og Support for Personregistrering her:
 

Link:

https://folkekirkensintranet.dk/support

Den Fælles Redaktionelle Enhed (FRE)

Folkekirkens Intranet har en redaktion bestående af medarbejdere fra stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og en ansat redaktør, Jenny Anni Holm Hviid.

Redaktionen besvarer spørgsmål omkring indholdet på intranettet og modtager generel feed back. 

E-mail:

fin@km.dk

Bag FIN står: 

- By-, Land- og Kirkeministeriet
- Landsforeningen af Menighedsråd
- Stifterne i Danmark

Nyttige kontakter

Landsforeningen af Menighedsråd

Damvej 17-19
8471 Sabro

Tlf.:

8732 2133

By-, Land- og Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Tlf.:

3392 3390

E-mail:

km@km.dk

Link:

km.dk

Aalborg Stift

Thulebakken 1
9000 Aalborg

Tlf.:

9818 8088

E-mail:

kmaal@km.dk

Aarhus Stift

Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

Tlf.:

8614 5100

E-mail:

kmaar@km.dk

Fyens Stift

Klingenberg 2
5000 Odense C

Tlf.:

6612 3024

E-mail:

kmfyn@km.dk

Haderslev Stift

Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev

Tlf.:

7452 2025

E-mail:

kmhad@km.dk

Helsingør Stift

Hestemøllestræde 3A
3000 Helsingør

Tlf.:

4921 3500

E-mail:

kmhel@km.dk

Københavns Stift

Nørregade 11
1165 København K

Tlf.:

3347 6500

E-mail:

kmkbh@km.dk

Lolland-Falsters Stift

Østre Allé 2
4800 Nykøbing F

Tlf.:

5485 0211

Ribe Stift

Korsbrødregade 7
6760 Ribe

Tlf.:

7542 1800

E-mail:

kmrib@km.dk

Roskilde Stift

Stændertorvet 3A
4000 Roskilde

Tlf.:

4638 1920

E-mail:

kmros@km.dk

Viborg Stift

Domkirkestræde 1
8800 Viborg

Tlf.:

8662 0911

E-mail:

kmvib@km.dk

Folkekirkens Administrative Fællesskab 

Tlf.:

5485 0211

E-mail:

adf@km.dk 

Folkekirkens Forsikringsenhed

Tlf.:

7020 1991

E-mail:

fe@km.dk

Fællesfondsløncentret

Tlf.:

6612 3024

E-mail:

flc@km.dk

GIAS Centret

Tlf.:

Se telefonnumre på hhv. GiasCenter Aarhus og GiasCenter Viborg

E-mail:

gias@km.dk

GiasCenter Aarhus

Center for Aarhus, Ribe, Haderslev, Fyn og København Stifter

Tlf.:

8614 5100

E-mail:

gias@km.dk 

GiasCenter Viborg

Center for Viborg, Aalborg, Roskilde, Helsingør og Lolland-Falsters Stifter 

Tlf.:

8662 0911 

E-mail:

gias@km.dk 

SLM Haderslev

Løncenter for Viborg, Aarhus og Haderslev stifter

Tlf.:

7352 4582

E-mail:

slmhad@km.dk

SLM Ribe

Løncenter for Ribe, Lolland-Falsters og Aalborg stifter

Tlf.:

5166 8833, 5114 5500 og 2169 9896

E-mail:

slmrib@km.dk

SLM Roskilde

Løncenter for Helsingør, København og Roskilde stifter

Tlf.:

46383820

E-mail:

slmros@km.dk

Planlovgivning Aalborg

Landsdækkende center for screening af lokalplaner

Tlf.:

98188088

E-mail:

kmaal@km.dk

Andre kirkelige aktører

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Damvej 17 - 19
8471 Sabro 

Tlf.:

6122 1781

E-mail:

far@km.dk

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Damvej 17-19 
8471 Sabro 

Tlf.:

6122 1781

E-mail:

far@km.dk

Folkekirken.dk

Johannes Ewaldsvej 42
8230 Åbyhøj (Aarhus) 

Tlf.:

3334 3444

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg 

Tlf.:

3311 4488

Folkekirke og Religionsmøde

Peter Bangs Vej 5B
Bygning 6, etage 3, rum 5
2000 Frederiksberg 

Tlf.:

5250 6365

E-mail:

akbr@km.dk

Folkekirkens Grønne Omstilling

Tlf.:

Tlf. 5485 0211  

E-mail:

FGO@km.dk

Selskabet for Kirkelig Kunst

Frederiksholms Kanal 28 G
1220 København K

Tlf.:

3315 5866

DSUK - Danske Sømands- og Udlandskirker

Smallegade 47
2000 Frederiksberg 

Tlf.:

7026 1828

Uddannelse i folkekirken

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - Løgumkloster

Kirkeallé 2
6240 Løgumkloster

Tlf.:

5858 3000

E-mail:

fuv@km.dk

Link:

fkuv.dk 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - København

Farvergade 27 F 2.
1463 København K

Tlf.:

5858 3060

E-mail:

fuv@km.dk

Link:

fkuv.dk

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - Aarhus

Skt. Markus Kirkeplads 1,1.
8000 Aarhus C

Tlf.:

58 58 30 30

E-mail:

fuv@km.dk

Link:

fkuv.dk

Løgumkloster Kirkemusikskole

Vestergade 9-13 
6240 Løgumkloster 

Tlf.:

7474 4070

E-mail:

lkms@km.dk

Sjællands Kirkemusikskole

Allehelgensgade 19
4000 Roskilde 

Tlf.:

4632 0308

E-mail:

sjkms@km.dk

Vestervig Kirkemusikskole

Skindbjerg Høje 1
7770 Vestervig 

Tlf.:

9794 1685

E-mail:

vvkms@km.dk

Korliv - Folkekirkens Kororganisation (tidl. FUK)

Farvergade 27 D 2. sal
1463 København K

Tlf.:

2179 3531

Link:

korliv.dk

Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunster

Arkitektur, design og konservering

Tlf.:

3374 4910

Kirke for døve og hørehæmmede

Døvemenigheden Østdanmark

Falkoner Allé 132
2000 Frederiksberg

Tlf.:

SMS: 51 44 28 66

E-mail:

hn@km.dk

Døvemenigheden Syddanmark

Menighedsrådsformand
Carina Andersen
Stagehøjvej 12
Padborg

Døvemenigheden Midt- og Nordjylland

Menighedsrådsformand
Brit Holm Andersen
Vangvedvejen 28
8600 Silkeborg 

Tlf.:

SMS: 60438545

Hørehæmmede Vest for Storebælt

Landsdelspræst
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9

6600 Vejen
 

Tlf.:

29 66 06 50

Hørehæmmede Øst for Storebælt

Landsdelspræst
Peter Hansen Sprogøvej 19, 3.th 2000 Frederiksberg 

Tlf.:

38 33 11 61

E-mail:

peha@km.dk

Nyttige hjemmesider