Gode råd om forebyggelse

Har man haft skimmelsvamp i sine bygninger, eller vil man undgå at få det, er det vigtigt at forebygge.

Rengøring
Skimmelsvamp har brug for organisk materiale for at vokse, derfor er rengøring den vigtigste indsats. Især anbefaler Teknologisk Institut, at man med jævne intervaller renser kirkens orgel. Her vil der ofte samle sig betragtelige mængder støv, og hvis luftfugtigheden i perioder er høj, kan der opstå problemer.

Udluftning og affugtere
Udluftning og opvarmning af kirken og tilstødende bygninger er også vigtigt. Det får luftfugtigheden til at falde, og skimmelsvamp kan ikke vokse uden fugt. I nogle af de ældre kirker (over 100 år gamle), herunder især middelalderkirkerne, er der særlige udfordringer. Her kan man på grund af fredningsbestemmelser ikke ændre på konstruktionen, selv om den fremmer tilstedeværelsen af høj luftfugtighed. I stedet er man nødt til at gøre rent ofte og have varme i kirken også på tidspunkter, hvor der ikke er ophold i kirken. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at have en eller flere affugtere stående i rummene. 

Når man har fået foretaget en undersøgelse af bygninger for skimmelsvamp, modtager man en rapport, som også vil indeholde information om forebyggelse af skimmelsvamp. Som regel vil det være muligt at få et uddybende møde med fagpersonen bag rapporten.

Se video med råd om forebyggelse nedenfor.