Kontakt en ekspert

Menighedsrådenes eller provstiudvalgenes bygningskyndige har sjældent specialviden vedrørende afdækning eller håndtering af problemer med skimmelsvamp. Det samme gælder lokale håndværkere.

Varme, energi og klimakonsulent
Tag derfor kontakt til stifternes klimakonsulent, Teknologisk Institut eller et lignende firma (med dokumenteret kompetence inden for området), hvis I har mistanke om skimmelsvamp. Dette er både med henblik på afklaring af, om der er skimmelsvamp og med henblik på faglig korrekt håndtering af det videre forløb. Man kan også kontakte eksperterne, hvis man vil have råd om forebyggelse. 

Folkekirkens varme, energi og klimakonsulent er Poul Klenz Larsen:
Tlf. 39 64 34 63 / 20 15 35 30 / e-mail: kvek@outlook.dk

Indsats og forebyggelse
Det er afgørende for en hensigtsmæssig håndtering af skimmelsvamp, at der foretages de nødvendige undersøgelser og analyser til en fuldstændig afdækning af problemets omfang. Hvis undersøgelser bekræfter mistanken om fugt og skimmelsvamp i kirken, skal menighedsrådet vurdere mulighederne for at løse problemet og forebygge fremtidige fugt- og skimmelsvamp problemer.

Ved akutte forhold
Hvis der er tale om akutte forhold skal der gribes ind hurtigt, og hvis det eventuelt handler om skimmelsvamp i orglet, skal der stoppes for brug af orglet, eller kirken skal lukkes.