Tegn på skimmelsvamp

Ofte vil det være en medarbejder i kirken eller tilhørende bygninger, som får mistanke om skimmelsvamp. En mistanke kan også blive italesat ved udfærdigelsen af den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV).

Lugt og aflejringer
Man vil i mange tilfælde kunne lugte, når der er skimmelsvamp. Lugten er svær at beskrive, men mange opfatter den som tung, lidt sur, gammel og fugtig. Ofte vil et af de første tegn på skimmelsvamp være mørke skjolder på vægge nede ved gulvene. Det kan også skyldes andet end skimmelsvamp, men bør under alle omstændigheder undersøges. Skimmelsvamp kan også vise sig som fx hvide aflejringer på malet kirkeinventar. Skimmelsvamp opstår først, når der i perioder er høj luftfugtighed i et rum, i vægge, i gulve eller på lofter. 

Det videre forløb
Hvis præsten eller kirkefunktionærerne i forbindelse med arbejdspladsvurderingen fortæller, at der kan være mistanke om fugt eller skimmelsvamp i kirken, skal det tages op i menighedsrådet. Hvis undersøgelser bekræfter mistanken om fugt og skimmelsvamp, skal menighedsrådet vurdere mulighederne for at løse problemet og forebygge fremtidige problemer med fugt og skimmelsvamp.

Ved akutte forhold
Hvis der er tale om akutte forhold skal der gribes ind hurtigt, og hvis det eventuelt handler om skimmelsvamp i orglet, skal der stoppes for brug af orglet, eller kirken skal lukkes.

Video om skimmelsvamp

I videoen oven for kommer du med ind i en kirke, som er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Her viser en konsulent fra Teknologisk Institut rundt og peger på forhold, man skal være opmærksomme på, hvis der er mistanke om skimmelsvamp i kirken eller kirkebygninger.