Sidste frist for indstilling til Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023!

Husk at 1. oktober 2023 er sidste frist for at indstille din arbejdsplads eller én du kender, til årets arbejdsmiljøpris.

Prisen gives af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd til en arbejdsplads, som:

  • har ydet en ekstraordinær arbejdsmiljøindsats - et bestemt forløb eller længerevarende proces, der har ført til bedre trivsel – fx forebyggelse af konflikter eller bedre samarbejdskultur
  • har et velfungerende arbejdsmiljø-samarbejde, som er synligt både indadtil og udadtil
  • har et meget godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som der kan findes en konkret begrundelse for
  • har fundet en super løsning på et konkret problem fx forebyggelse af ulykkesrisici, fysisk belastende arbejde eller psykisk arbejdsmiljø

Prisen uddeles i december 2023 af formandskabet i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Indstilling sker ved at udfylde denne word-skabelon og sende den til FAR@KM.DK.