Cirkulæresamling

Nye cirkulærer til brug for menighedsrådsvalget fra By-, Land- og Kirkeministeriet 

Klik dig direkte ind til de cirkulærer på retsinformation.dk der angår menighedsrådsvalget.