Vær med til at planlægge påskenatten 2025

Natten den 19.-20. april 2025. Det er nætternes nat – natten mellem påskelørdag og påskemorgen. En vågenat i kirken er efter gammel skik en nat, hvor man natten igennem våger, beder, synger og mærker stilheden i påskenatten, hvor Gud sænker sit ansigt over jorden. Hele natten brænder påskebålet foran kirken, og ved solopgang bærer vi lyset med ned på kirkegården og fejrer at Herren er opstået fra de døde og gået i forvejen for os ind i Guds lysende land – hvor vi skal mødes igen med alle dem, der hører med til vores liv.

Dette var tankerne bag Påskenatten, som vi markerede i påsken 2024 i Sankt Nikolai Kirke i Holbæk med en ”vågenat”, hvor alle provstiets sogne, kristne trossamfund og spejdere var inviteret til at deltage med forskellige indslag natten igennem. Vedlagt er programmet for 2024, så I får en fornemmelse af hvordan påskenatten forløb i år. Det blev en stemningsmættet og meget bevægende nat, hvor vi sammen ledsaget af bøn, musik, refleksion, lovsang og stilhed bevægede og frem imod lyset fra den tomme grav påskemorgen.

Ved evalueringen var der i arbejdsgruppen stor enighed om at fortsætte projektet i 2025, men på stiftsniveau – i håbet om, at Påskenatten på sigt bliver én af Roskilde Stifts store tilbagevende fælles begivenheder. Derfor inviteres alle interesserede, præster, kor, kirkelige medarbejder, musikere, spejdere og frivillige til at deltage i planlægningen og afviklingen af Påskenatten 2025 med et opstartsmøde.

Tirsdag den 27. august kl. 18.30-20.30 i Sankt Nikolai Kirkes Sognehus, Kirkestræde 9 i Holbæk

Der serveres en sandwich fra kl. 18.30 – mødet begynder kl. 19-20.30

Vi håber at se to-tre repræsentanter fra hvert provsti, der vil indgå i arbejdsgruppen og være med til at løfte Påskenatten til at blive en stor lysende, betydningsfuld og særlig begivenhed, der samler hele Stiftet i et fælles meningsfyldt, kirkeligt og folkeligt arbejde, der forkynder og fejrer påskens budskab – også til alle de mennesker, der ikke nødvendigvis sidder på kirkebænken hver søndag.

Vi ønsker både at Påskenatten skal være fællesskabsskabende for hele Roskilde Stift og at se projektet som en mulighed for frugtbar samskabelse mellem kirke, kommune, købstad og kultur.

Se tidligere program

For mere information om projektet og tilmelding til mødet bedes man rette henvendelse til sognepræst i Sankt Nikolai Kirke, Marie Høgh på telefon 40530359, mail mahoe@km.dk

Vi glæder os meget til samarbejdet med jer.

Mange hilsener på vegne af

arbejdsgruppen bag Påskenatten

Sognepræst Marie Høgh.