Revideret udgave af PowerPoint om regnskab 2023 / 2024 og art- og formålskontoplaner

Den tidligere publicerede præsentation er revideret. På side 10 er der indsat en mere tydelig

tekst for formålskontoplanen, hovedformål 1. Den nye tekst er søgt mere beskrivende for de enkelte formål.

Af samme grund er formålskontoplanen også skiftet ud.

I præsentationen er kontonumre korrigeret på side 21. Der var i eksemplet byttet om på indtægts- og

udgiftskontoen.

Artskontoplanen er korrigeret i konteringsvejledningen for konto 3320XX og 4320XX, så det ikke

længere fremgår, at der skal bogføres på det relevante formål. Hvis der er tale om ligningsbeløb, både ordinære og som tillægsbevillinger, skal der bogføres på formål under hovedformål 1.

De oprindelige udgaver af ovennævnte er altså skiftet ud med de reviderede.

Find link til alle filer for regnskab 2024 under temaet Økonomi i folkekirken