Retrætekursus: Kroppens dybde - åndens bolig

Et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse for præster i Roskilde Stift. 8-11. januar 2024 i Ådalen Retræte ved Randers.

Kroppen har en overflade, som vi kender - og den har en dybde, som vi ikke kender.

Hos Paulus møder vi i denne dybde det rum, hvori Guds Ånd kan tage bolig: “Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud?” For Paulus er det givetvis en erfaring, svarende også til fortællingen om Adams skabelse, hvor menneskekroppen er gennemstrømmet af Guds åndedræt som en levende sjæl.

Vi vil på retræten spørge efter den betydning, det kan have for vores selvoplevelse og teologi, at den krop, som vi kender på overfladen, ejer en uerkendelig dybde, hvori guddommelig impuls giver sig til kende.

----------------------------

Der er tale om et retrætekursus, hvor der - ud over tid i stilhed og hvile - også indgår en fælles undersøgende refleksion over temaet. Retræten udfoldes i en daglig rytme af meditativ bøn, nærværspraksis, lectio divina, vandring og hvile. Retrætekurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Tid: Mandag d. 8. januar kl. 14 til torsdag d. 11. januar 2024 kl. 13.

Sted: Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV, https://aadalenretraete.dk/

Pris: 2.600 kr., som kan betales af kirkekassen eller søges dækket hos biskoppen.

Arrangør: Roskilde Stift v. sognepræst og retræteleder Helle Brink, samt retræteleder Peter Ruge.

Tjenestefri: Der gives tjenstlig kørsel og tjenestefri til retræte én gang årligt til præster i Stiftet.

Spørgsmål og tilmelding: Til Helle Brink hebr@km.dk senest d. 1. december.