PowerPoint om regnskab 2023 og 2024

I forbindelse med de ganske væsentlige ændringer der sker regnskabsmæssigt mellem 2023

og 2024 er der udarbejdet en PowerPoint præsentation til belysning af de nye regnskabsmæssige

forhold der er gældende for 2024.

Hent den via linket i boksen til højre.