Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden #1 - Husk at sikre gravsten og gravminder på kirkegården

Det sker heldigvis sjældent, men da vi ser, at der med et par års mellemrum fortsat sker personskade på kirkegården som følge af væltede gravsten eller gravminder, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende:

Om end ansvaret for gravstenens stabilitet ligger hos gravstedsindehaveren, har menighedsrådet og kirkegårdsbestyrelsen et medansvar for at sikre, at pårørende og besøgende altid kan færdes trygt og sikkert på kirkegården. 

Derfor finder vi det hensigtsmæssigt i Forsikringsenheden at henstille til, at der lokalt i menighedsrådet og/eller hos kirkegårdsbestyrelsen udarbejdes en procedure, som skal følges i forhold til at sikre et effektivt tilsyn med de her omtalte gravsten - dette gælder selvfølgelig også kirkegårdens egne gravminder på den offentlige del af kirkegården. 

Bliver I bekendt med, at en gravsten eller -minde er i fare for at vælte, bør I straks afskærme området på en måde, der forhindrer adgang til den pågældende sten og informere den ansvarlige gravstedsindehaver om forholdet uden unødig forsinkelse. I meddelelsen bør I give gravstedsindehaveren en frist til at reagere og samtidig informere pågældende om, at gravstenen vil blive lagt ned på dennes regning efter fristens udløb.

Hvis gravstedsindehaveren ikke reagerer på henvendelsen fra kirkegårdsbestyrelsen eller menighedsrådet om at sikre gravstenen eller gravmindet, kan I efterfølgende, uden yderligere skriftligt varsel, lægge den farlige gravsten ned. 

Denne meddelelsespligt bør dog altid vejes op imod risikoen for personskade og alvorlige varige mén, hvis gravstenen eller gravmindet er i fare for at vælte og dermed udgør en akut fare for andre. 

Nedenfor kan I læse det brev, som daværende kirkeminister Bertel Haarder skrev den 5. september 2016 om tilsyn med kirkegårdens monumenter, og ministeriets anbefaling til tidspunktet for gennemførelse af syn med kirkegårdens sten. 

Det kan generelt altid anbefales menighedsrådet og kirkegårdsbestyrelsen, så vidt det er muligt, at sikre dokumentation, der kan påvise den nærliggende fare for, at forbipasserende kan komme til skade, hvis de bliver ramt af stenen, inden I lægger gravstenen ned.

Hvis I er i tvivl om, hvad I skal skrive i brevet til gravstedsindehaveren, kan I finde gode råd, eksempler og vejledning hos GiasCentret. I de vedhæftede filer nedenfor har vi samlet det, vi vurderer kan være relevant for jer.

Monumentsikkerhed - Informationsbrev

Monumentsikkerhed - Brev om tegn på usikkert monument

Monumentsikkerhed - Brev om at monument er lagt ned grundet akut risiko