Kursus i København og Slagelse: ’Godt kollegaskab’!

Dette kursus har fokus på, hvordan du og din arbejdsplads kan forebygge eller rette op på konflikter og uenigheder på arbejdspladsen. Med et godt kollegaskab, hvor man stopper op og griber ind, når uenigheder udvikler sig til konflikter, vil konflikter have dårlige kår. Men det gode kollegaskab kommer ikke af sig selv, det er noget, man aktiv udvikler i fællesskab.

"Vi havde en fest...."
Vi er i år blandt andet blevet inspireret af bogen med den fangende titel: ”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben…” fra Rikke Østergaard, og zoomer ind på temaet følelsesmæssig forurening som en indgangsvinkel til at skabe et godt kollegaskab og forebygge konflikter.

Udbytte af kurset
1. Viden om konfliktforståelse og følelsesforurening.
2. Inspiration og ideer til håndtering af konflikter / uenigheder gennem cases, som deltagerne selv medbringer.
3. Viden og værktøjer om ”Det gode kollegaskab”.
4. Indføring i sproglige og kropskommunikative aspekter i forhold til dialog og samspil.

Kurset afholdes den 5. oktober i Sct. Mikkels Sognegård, Rosengade 4C, 4200 Slagelse, og den 11. oktober i Emdrup Sogns lokaler, Ved Vigen 7, 2400 København NV. 

Læs mere om kurset her.