Justering af budgetskema for folkekirkens lokale kasser inden aflevering af endeligt budget 2024

Kirkeministeriet har foretaget to tilpasninger i budgetskemaet, som implementeres inden aflevering af det endelige budget for 2024.
Den ene ændring vedrører kun provstiudvalgskasserne.

For alle gælder det, at budgettets påvirkningen af de frie midler vil bliver vist på "oversigtssiden". I det foreløbige budget, er budgettets forventede påvirkning af balancen (og dermed de frie midler) kun vist for projektbevillinger og anlægsbevillinger.
For at sikre ensartethed for alle tre bevillingstyper - driftsramme, projektbevillinger og anlægsbevillinger - har Kirkeministeriet besluttet også at vise driftsrammens betydning for de frie midler.
Menighedsråd, bestyrelser for selvstændige juridiske enheder og provstiudvalgskasser skal ikke selv foretage sig noget for at ændringen implementeres.

For provstiudvalgskasser gælder det hertil, at det i det endelige budget nu er muligt at budgettere provstiets reserve.
De forventede indtægter og udgifter indsættes i et bilag til budgettet i Økonomiportalen, og overføres herfra til budgetskemaet.
For mange provstier vil der være sammenfald mellem indtægter og udgifter. For de provstiudvalg som allerede har haft oprettet puljer, kan der være eksisterende beholdninger, som betyder at indtægterne er lavere end de forventede udgifter.
Ændringen er implementeret i Økonomiportalen for provstiudvalgene, som herefter skal budgettere reserven.
Bemærk at provstiudvalget skal sikre sig budgetsamrådets opbakning til at fastsætte en reserve på mere end 5 % af ligningsbeløbet til de lokale kasser i kommunen.

Med venlig hilsen
Kirkeministeriet
Folkekirkens Økonomi og Bygninger