Invitation til provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer: Fremtiden i Aalborg Stift

Aalborg Stiftsråd indbyder stiftsrådsmedlemmer og provstiudvalg til inspirationsaften om fremtiden i Aalborg Stift. Arrangementet finder sted den 2. november 2023 fra kl. 17-21 i Brønderslev Sognegård, Bredgade 102, 9700 Brønderslev.

Folkekirken i Aalborg Stift har det i udgangspunktet godt. Der sker dog forandringer ikke alene i folkekirken, men også omkring os. Forandringer, der får betydning for den måde, vi kan og bør være kirke på.

Forandringerne skal vi se på som vilkår for fremtidens folkekirke i Aalborg Stift. Uanset, om vi er kirke på landet eller i byen, skal vi sikre, at vi kan være kirke på de vilkår, vi er givet. Vilkårene kan vi ikke ændre, men vi kan reagere ansvarsfuldt og i tide på fremtidens forandringer.

Forandringer åbner også for nye muligheder at være kirke på lokalt.

Det er det, vi skal tale med hinanden om denne aften:
Folkekirkens fremtidige vilkår – og muligheder.

Vi ser på tendenser og udveksler idéer, der skal ruste os alle til de fremtidige vilkår for folkekirken i Aalborg Stift. Lektor ved FUV Erling Andersen vil stå for aftenens program

Vel mødt.

PROGRAM

  • Kl.17: Velkomst ved biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
  • Introduktion til aftenen ved Erling Andersen
  • Om kirken og omverdenen del 1

Spisning kl. 18:15 – 19:00

  • Kl. 19: Om kirken og omverdenen del
  • Opsamling
  • Og hvad nu? Afslutning ved biskop Thomas Reinholdt Rasmussen

Arrangementet henvender sig til provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer i Aalborg Stift.

Tilmeld dig på linket her senest den 26. oktober 2023.