Gias kursus "Introduktion til Gias" onsdag den 22. maj 2024 i Herning

Kære menighedsråd, gravere, kirkegårdsledere, provstisekretærer og stiftsmedarbejdere, der beskæftiger sig med GIAS og kirkegårdsområdet.

Vi vil gerne gøre jer opmærksomme på vores kursus onsdag den 22. maj 2024. 

På kurset vil I blandt andet lære om GIAS, herunder de nye funktionaliteter, som systemet har fået i 2022/23. Vi vil også rådgive om løsning af diverse problemstillinger i forbindelse med betaling af GIAS-aftaler med mere. Endvidere vil vi også vise jer GIAS-siden på FIN (Folkekirkens IntraNet), hvor I finder meget nyttig viden og hjælp. Her kan I blandt andet finde afgørelsesskabeloner, I kan bruge til de afgørelser, I skal træffe på kirkegårdsområdet. Der er også "Ofte stillet spørgsmål" og "Ofte stillet spørgsmål - Jura", som indeholder mange nyttige informationer, som gerne skulle hjælpe jer i dagligdagen.

Kurset afholdes onsdag den 22. maj 2024 kl. 10.00 - 15.00 i Hedeagerkirkens lokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Der er morgenkaffe med rundstykker fra kl. 9.30.

Pris pr. deltager: 300 kr. 

Betalingen skal ske seneste 14 dage efter tilmelding til Reg.  7565 Konto nr. 0001007017

Tilmelding: til onsdag den 22. maj 2024 på dette link 

Med venlig hilsen
GiasCentret