Gias kursus "Brugsret og kirkegårdsvedtægter" torsdag den 23. maj 2024 i Herning

Kære menighedsråd, gravere, kirkegårdsledere, provstisekretærer og stiftsmedarbejdere, der beskæftiger sig med GIAS og kirkegårdsområdet

Vi vil gerne gøre jer opmærksomme på vores kursus torsdag den 23. maj 2024. 

Kurset er for de, der ønsker en større viden om kirkegårdsvedtægter, brugsret og gravminder.

Kurset afholdes torsdag den 23. maj 2024 i Hedeagerkirkens lokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Der er morgenkaffe med rundstykker fra kl. 9.30.

Pris pr. deltager: 300 kr.

Betalingen skal ske seneste 14 dage efter tilmelding til Reg.  7565 Konto nr. 0001007017.

Tilmelding: til torsdag den 23. maj 2024 på dette link  

Med venlig hilsen
GiasCentret