”Folkekirken på valg” - Temamøde for menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.00-21.o0 i Helligåndskirken, Torpevænget 1, Aarhus V

2024 er valgår i folkekirken. Der skal vælges nye menighedsråd, og i mange sogne varmes der så nu op til menighedsrådsvalget. Nogle steder i mindre sogne overvejer man f.eks., om et par små menighedsråd med fordel kan slå sig sammen til et menighedsråd. Andre steder drøfter man, hvilke afgørende opgaver man står overfor i næste valgperiode – f.eks. at der skal vælges ny præst, at man skal i gang med et længe ventet byggeprojekt osv. Og rigtig mange steder drøftes udfordringen med at finde nye medlemmer til et nyt menighedsråd fra og med advent 2024. 

Kirkefondets stiftsudvalg i Aarhus vil på dette års temamøde sætte fokus på det forestående menighedsrådsvalg og samtidig give deltagerne redskaber til lokalt at få skabt opmærksomhed om kirke, menighedsliv, rådets arbejde og det forestående valg.

Aftenens program

kl. 17.00: Velkomst

kl. 17.15: Sådan sætter vi lokalt fokus på menighedsrådsvalget

Oplæg og drøftelse ved:

  • Vibeke Helboe Aakjær Dahmen, daglig leder og menighedskoordinator i Christianskirken, Aarhus
  • Bent Engelbrecht, menighedsrådsformand, Hinnerup

kl. 18.00 Spisning

kl. 19.00: Klar til menighedsrådsvalget?

Oplæg ved Kirkefondets generalsekretær, Henrik Bundgaard Nielsen:

  • Hvorfor bliver man frivillig? – Hvorfor bliver man menighedsrådsmedlem?
  • Den gode historie om menighedsrådsarbejdet
  • Rekruttering – konkrete overvejelser og ”redskaber”Hvilke kompetencer er der brug for fremadrettet i menighedsrådet?

 kl. 19.45: Drøftelse:

Hvordan kan vi gøre lokalt for at skabe opmærksomhed om:

  • Kirkens virke og aktiviteter
  • Menighedsrådets arbejde
  • Menighedsrådsvalget

Hvordan kan vi lokalt styrke det frivillige engagement i kirkens arbejde?

kl. 20.30 Orientering fra Kirkefondet

kl. 20.45 Aftensang og tak for i aften.

Tilmelding til Kirsten Stejner: kirstenstejner@gmail.com, senest 8. marts 2024. Betaling for aftenen - incl. spisning 300 kr. - indsættes på konto Lån og Spar bank, reg. nr. 0400 konto nr. 4023598669 eller betales på mobilepay ved ankomst på kursusdagen. Udgiften til kurset kan afholdes af kirkekassen.

Vel mødt til en spændende aften - på vegne af:

 Kirkefondets udvalg i Aarhus stift - Henrik Oest og Kirkefondet - generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen