Til præster: Tilbud om supervision i efteråret 2023

Der udbydes nu et supervisionsforløb for præster i Roskilde Stift på 10 gange 3 timer. Start her i efteråret. Datoerne aftales med supervisor

 

Man tilmelder sig til koordinator for supervisionen i Roskilde Stift, Christina Feddersen, på cfe@km.dk inden den 13. oktober

 

Der gives tjenestefri til deltagelse og kørsel. Indberettes via de sædvanlige systemer.

 

Forløbet ledes af supervisor Christina Ines Wandell. Om forløbet skriver Christina:

 

Supervision betyder at “se over” – at danne sig et overblik. Supervision er også et kollegialt fællesskab, hvor man arbejder sammen med kolleger, for at danne sig en afklaring eller overnlik af forskellige faglige problemstillinger/problemfelter

 

I en supervisionsgruppe kan man bringe emner, temaer og svære samtaler op fra sit arbejde som præst. I fællesskab med kolleger er det muligt at se på udfordringer, overvejelser og svære emner, man ellers går alene med.

 

Supervision er et fortroligt og fagligt rum, hvor man deler temaer fra sit arbejdsliv.

 

Supervision er ikke gode råd og vejledning. Derimod lytter man og stiller spørgsmål. Det fælles arbejde handler om at hjælpe, den der bliver superviseret, til at få et bedre overblik over sine handlemuligheder i problemfeltet, og få øje på nye veje.

 

Fokus er arbejds- og samarbejdsmæssige vanskeligheder, dilemmaer eller udfordringer.

Supervisionen følger hver gang en fast struktur, og alle har tavshedspligt. Supervisor leder samtalen, og resten af gruppen fungerer som reflekterende team.

 

Christina Inés Wandel

Sognepræst siden 1999 – de sidste 23 år i Jersie sogn

Bacherlor i psykologi fra RUC 2004

Bifag i psykologi fra Kbh Universitet 2009

Supervisor fra FUV 2023

 

Med venlig hilsen

Christina Feddersen

Sognepræst i Karlslunde og Karlstrup

Koordinator for supervisonen i Roskilde Stift

cfe@km.dk