Registrering af arbejdstid – Nye regler pr. 1. juli 2024

Folketinget vedtog i januar 2024 Lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Det vil i praksis sige, at der pr. 1. juli 2024 indføres blandt andet krav om obligatorisk registrering af arbejdstid. 

Registrering af den daglige arbejdstid er fra den 1. juli 2024 lovpligtigt for alle ansatte. 

Registrering af arbejdstiden skal understøtte direktivets regler om hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid, og der er derfor tale om beskyttelseshensyn overfor de ansatte. 

Der er ingen specifikke form- eller systemkrav til tidsregistreringen. Registreringen kan derfor ske manuelt, analogt eller elektronisk. Hvis den ansatte får udleveret en arbejdsplan, kan denne også tjene som registrering af arbejdstid, såfremt eventuelle afvigelser tilføres den udleverede plan. 

Arbejdsgiver er forpligtet til at gemme oplysningerne i 5 år, og oplysningerne skal kunne tilgås af den ansatte selv, så længe ansættelsesforholdet består. 

Reglerne er nærmere beskrevet i ministeriets nyhedsbrev nr. 48, som kan findes her. 

Microsoft Outlook kan benyttes til registrering af daglig arbejdstid. Ministeriet har udarbejdet en vejledning om brugen heraf. Vejledningen kan findes her.  

Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet en nyhed om registrering af arbejdstid særligt rettet mod menighedsrådene. Nyheden af findes her.