Ræk ud - nye veje til mødet med børn og unge

Hvordan skal vi møde og favne de nye generationer? Københavns Stift søsætter nu sammen med Folkekirken Vesterbro et stort udviklingsprojekt, der inviterer sognene til sammen at blive klogere på, hvordan vi bedst kan være kirke for børn og unge voksne. 

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Stiftsudvalget for Børn i Kirke, Stiftsudvalget for Unge Voksne og Vesterbro Sogn. Formålet er på tværs af stiftet i løbet af foråret at stille skarpt på, hvad der skal til for at børn og unge finder kirken relevant i deres liv. Samtidig vil projektet styrke samarbejdet på tværs af fagligheder og sognegrænser omkring fælles opgaver og udfordringer. Målet er at finde nye veje til mødet med både børn og unge voksne.   

”Vi vil igangsætte en proces, der booster idéer og afprøver dem i fællesskab. En slags legeplads for os, der gerne vil arbejde med børn og unge eller allerede har erfaringer med det og vil udvikle nyt i fællesskab med andre fra stiftet,” siger Pia Mi Ran Poulsen, formand for Stiftsudvalget for Børn i Kirken og præst ved Vanløse Kirke. 

Det handler om fremtiden 

”I Københavns Stift udgør børn og unge den største befolkningsgruppe, og der er brug for, at vi som folkekirke bliver bedre til at formidle tro og kristendom til de unge generationer, der ikke i dag oplever kirken som relevant. Det er faktisk afgørende for vores fremtid,” siger Jens Andersen, formand for stiftsrådet og Vesterbro Sogns menighedsråd. 

” Vi har verdens bedste budskab til mennesket; vi har ord til trøst, til håb, til opbygning. Vi har fællesskab, forankring og nærvær. Derfor er der et stort behov for at arbejde udviklingsorienteret med at nå unge på ny måder, ” siger Benedikte Sommer, formand for Stiftsudvalget for Unge Voksne og præst ved Brorsons Kirke.  

Sæt x i kalenderen  

Menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere, organister, musikpædagoger og præster fra stiftets sogne kan melde deres interesse i at deltage enten i selve udviklingsgruppen, der mødes 5 til 6 dage fra februar til juni, eller i en såkaldte feedbackgruppe, der ved 2-3 møder undervejs skal give tilbagemelding på de konkrete idéer til retning og indhold, som udviklingsgruppen arbejder med. Endelig kan man deltage i den afsluttende konference 18. juni, hvor projektets resultater bliver præsenteret og diskuteret.  

Deadline for at melde sig til udviklingsprojektet er 31. januar 2024. Herefter vil selve udviklingsgruppen og feedbackgrupperne bliver sammensat afhængigt af, hvor mange deltagere, kompetencer og erfaringer, der samlet set er.  

Projektet har fået økonomisk støtte fra Stiftsrådet, der har bevilliget 350.000 kroner, og Vesterbro Sogns Menighedsråd, der vil bidrage med 100.000 kroner.  

Få mere information 
Formand for Stiftsudvalget for Børn i Kirken Pia Mi Ran Poulsen (pmp@km.dk
formand for Stiftsudvalget for Unge Voksne Benedikte Sommer(bess@km.dk

Projektsekretariat
Birgitte Schmidt Andersen, kommunikationschef i Folkekirken Vesterbro (bsa@folkekirken-vesterbro) og Ulla Haahr, kommunikationschef i Københavns Stift (umh@km.dk

Se video 'Ræk ud'