Opdatering af Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

1. maj 2023 trådte ændringen af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi om enklere økonomiforvaltning og lettere adgang til samarbejde i kraft. Det har medført en række opdateringer af de administrative rammer, som Kirkeministeriet udarbejder for folkekirkens lokale kasser.

Opdatering af Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

Den opdaterede bekendtgørelse kan læses på Retsinformation. Ændringerne opsummeres herunder. 

  • Med lovændringen specificeres det, at provstiudvalg såvel som budgetudvalg skal offentliggøre beslutningsprotokol samt eventuelt bilagsmateriale fra deres møder. Dette er beskrevet nærmere i bekendtgørelsen.
     
  • Det specificeres, at provstiudvalget efter budgetsamrådet fastsætter rammebevilling for menighedsråd samt de selvstændige juridiske enheder, hvor de deltagende menighedsråd har besluttet at flytte kompetencen til fastsættelse af driftsrammer, anlægsbevillinger og projektbevillinger til provstiudvalget. Som følge af indførelsen af bevillingstypen ”projektbevilling”, er denne også tilføjet i bekendtgørelsen.
     
  • Der er nu mulighed for, at der kan afsættes en reserve, der overstiger 5 % af ligningsbeløbet til folkekirkens lokale kasser i provstiet, hvis budgetsamrådet har truffet beslutning herom. Dette er beskrevet i den opdaterede bekendtgørelse.
     
  • Med lovændringen er det blevet muligt at ansætte medhjælp i provstiudvalget til understøttelse af samarbejder med menighedsråd eller ved løsning af opgaver på delegation fra menighedsråd. Der er tilføjet et afsnit om dette i bekendtgørelsen.