Nyt om arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken

I slutningen af august lancerer Kirkeministeriet en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken. Formålet med undersøgelsen er at få opdateret viden om arbejdsmiljøforholdene for ansatte i folkekirken. Resultaterne vil blive fulgt op af tiltag, der kan styrke trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser.

I undersøgelsen er der særligt fokus på emner som samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold, negativ adfærd samt krav og forventninger i arbejdet.

Hvem omfatter undersøgelsen?
Undersøgelsen omfatter omkring 15.000 ansatte i folkekirken, og bliver gennemført ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og interviews.

Målgruppen for undersøgelsen er dig, som er fyldt 18 år, og til dagligt arbejder i eller omkring kirken, på kirkegården, kirkekontoret eller provstikontoret.

Hold øje med digital post
Er du i målgruppen, vil du modtage en invitation i slutningen af august via digital post med et link til at besvare et spørgeskema anonymt. Hvis du er fritaget for digital post, får du invitationen med almindelig brevpost.

Hvis du ikke har mulighed for at besvare spørgeskemaet digitalt, kan du i stedet deltage i et telefoninterview med Voxmeter, som gennemfører undersøgelsen sammen med den psykologiske rådgivningsvirksomhed Mindwork for Kirkeministeriet. Læs mere i invitationen om, hvordan du kan deltage via telefoninterview.

Din besvarelse er vigtig
Undersøgelsen er anonym, og det er frivilligt at deltage. Men din besvarelse er vigtig for at få en bred og retvisende kortlægning af arbejdsmiljøet i folkekirken. 

Vil du høre mere om undersøgelsen?
Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du stadig nå at tilmelde dig et webinar, med information om undersøgelsen. Webinaret afholdes af Mindwork og Voxmeter, og tilmelding kan ske via: http://voxmeter.dk/19212826.