Nye rentesatser for stiftsmidlerne

Stiftsrådet har besluttet, at udlånsrenten på stiftslån fra 2025 hæves til fire pct. fra de nuværende halvanden procent. Samtidig hæves indlånsrenten fra én til halvanden procent. Stiftsmidlerne er populært sagt en kasse, som består af menighedsrådenes kapitaler, som andre menighedsråd kan tage lån i til anlægsprojekter. 

Baggrunden for rentestigningen er et behov for at styrke stiftsmidlernes egenkapital ovenpå tidligere års kursudsving på værdipapirer. Desuden giver en højere rente provstierne incitament til hurtigere af afdrage lånene, så midlerne i stedet kan komme i spil til nye uopsættelige byggearbejder. Endelig afspejler det nye renteniveau bedre hvad der betales i rente på andre typer lån.