Ny vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.

Kirkeministeriet har nu offentliggjort den opdaterede vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision. Link til vejledningen kan ses i højre side af denne meddelelse.

Vejledningen er opdateret efter vedtagelsen af ændringer i lov om folkekirkens økonomi, hvor det bl.a. blev muligt at fastsætte en lokal budgetproces, at udmelde projektbevillinger, og afsætte midler til en reserve i provstiudvalgskassen.

Bemærk at afsnit 3 vedrørende kontoplaner i den tidligere vejledningen fortsat vil være gældende i resten af 2023. Fra 2024 anvendes opdaterede kontoplaner, hvor også bevillingstype er en obligatorisk dimension.

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet

Folkekirkens Økonomi og Bygninger