Ny uddannelse i sjælesorg kommer til Aalborg

Fra oktober 2024 kan præster sammen med andre faggrupper blive uddannet i bibelsk sjælesorg i Aalborg. Metoden er internationalt anerkendt og forskningsbaseret og har Bibelens fortællinger i centrum.

Aalborg Stift har som landets første stift indgået et samarbejde med Folkekirkens Uddanneles- og Videnscenter og Center for tro, tab og traumer om sjælesorgsuddannelsen lokalt.

Det betyder, at uddannelsen i bibelsk sjælesorg nu bliver mere tilgængelig for stiftets præster. Stiftets religionspædagogisk konsulent Anna Margrethe Dith Dige Saxild siger:

- Det er vigtigt, at uddannelsen kan foregå lokalt i stiftet, da vi ved, at mange præster har svært ved at finde tid til at tage til Løgumkloster i flere dage - og det vil formodentlig være endnu vanskeligere for de andre faggrupper, som også er indbudt til at være med. Det er vort håb, at flere vil deltage, når transporten er kortere, og man kan være hos familien om aftenen.

Biskop: Der er brug for dygtige sjælesørgere

Folkekirken har sorggrupper, hvor mennesker mødes, når de har mistet en nærtstående. I samtalegrupper om tro, tab og traumer er der rum til at samle mennesker omkring mange andre typer tab - f.eks. sygdom, skilsmisse, ensomhed eller stress. Grupperne er ofte faciliteret af en præst, og det er det arbejde, den nye uddannelse i Aalborg skal ruste præster (og andre faggrupper) til. 

Synne Garff, leder af Center for tro, tab og traumer, har været primus motor i at få uddannelsen til Danmark. Hun fortæller:

- Vi møder en fantastisk interesse fra folkekirken, organisationer og ngo’er og - hvad der er nok så vigtigt - nysgerrighed og efterspørgsel fra dem, der gerne vil deltage i en samtalegruppe om tro, tab og traumer.

Biskop i Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen nikker genkendende til behovet: 

- Sjælesorg er stadig mere efterspurgt – også blandt de unge, der kæmper med trivsel og splittede familier. Der er brug for dygtige sjælesørgere, som gennem uddannelse og netværk kan tage hånd om dette behov lokalt.

Populær, forskningsbaseret metode

Bibelsk sjælesorg er en internationalt anerkendt og forskningsbaseret metode, der bevæger sig i spændingsfeltet mellem teologi og psykologi. Metoden er udviklet gennem 20 år, og flere end 240.000 mennesker har deltaget i en samtalegruppe globalt. Metoden er nu for alvor kommet til Danmark og er primært rettet mod myndige personer over 18 år. Men materialet kan også finde anvendelse i sjælesorgssamtaler med konfirmander og unge.

Oprindeligt blev bibelsk sjælesorg udviklet for at hjælpe krigsofre, internt fordrevne og flygtninge, men den enkle metode har vist sig effektiv i arbejdet med både store og små tab. Forskning underbygger, at bibelsk sjælesorg giver færre traumesymptomer og gør deltagere bedre til at cope med deres traumer. 

Synne Garff forklarer: 

- Tab har mange former, men tabet er altid personligt. Når et menneske rammes på livet, vil eksistentielle og religiøse spørgsmål ofte melde sig. Bibelsk sjælesorg har et enkelt sprog og klare ideer. Metoden praktiseres i små grupper, der ledes af erfarne facilitatorer. Den deltagende læringsform er med til, at traumatiserede mennesker genvinder deres stemme i fællesskabet.

Erfaring viser, at deltagere på uddannelsen i bibelsk sjælesorg kan have stor glæde og gavn af den tværfaglige udveksling under uddannelsen, fortæller Synne Garff, centerleder for Center for tro, tab og traumer, der derfor glæder sig til, at uddannelsen i Aalborg bliver udbudt til præster såvel som andre faggrupper. Foto: Les Kaner

Bibelens fortællinger i spil

Kristendommen står på en mere end 2000 år stærk tradition og har med Bibelen nogle enestående fortællinger, som mennesker kan spejle sig i, når livet rammer. Sjælesorg i en kristen kontekst har altid Bibelens fortællinger som et baggrundstæppe, og bibelsk sjælesorg inddrager Bibelens tekster aktivt. Deltagerhåndbogen i bibelsk sjælesorg rummer således mere end 150 bibelhenvisninger, der åbner for samtaler om skam, skyld, vrede, tilgivelse og forsoning.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen synes, at det er interessant at arbejde målrettet med at forankre sjælesorgen i bibelske personer, man kan spejle sig i og lære af:

- Bibelen er fyldt af mennesker, der har prøvet det meste i deres liv og som finder en måde at leve med det, som er blevet dem tildelt. I vores individualiserede samfund er det måske nemmere at forholde sig til få konkrete spejlbilleder i stedet for teorier. Og at tale om det, som er svært med udgangspunkt i en anden, er nogen gange også nemmere. Det er en anderledes måde at bruge Bibelen på, som gør personerne og fortællingerne mere nærværende og kan give lyst til at læse mere.

Metode til håndtering af 'Moralsk skade'

Center for tro, tab og traumer har en særlig kompetence inden for stresslidelsen 'moralsk skade', som også bliver inddraget i undervisningen. Skaden kan opstå, hvis man får ens etiske og moralske værdier forrådt. Enten fordi man selv har gjort noget uetisk, eller fordi man har været vidne til en hændelse, som man ikke kunne eller ville gribe ind overfor - eller fordi man er blevet svigtet af en, der har legitim autoritet over en.

Alvorlig moralsk stress kan føre til moralsk skade. Man kan kæmpe med skam, skyld, vrede, forargelse og tilgivelsesproblematikker. Man kan få angst, depression og en alvorlig identitetskrise.

- Det er en tilstand, der ultimativt kan true et menneskes liv. Moralsk skade ses især hos ansatte, der arbejder i spændingsfeltet mellem liv og død, fx soldater, sundhedspersonale, præster, socialrådgivere og NGO-medarbejdere. Men i privatlivet kan man også blive ramt. Det er nemt at forstå, at mennesker kan blive traumatiseret af krig, vold og naturkatastrofer, fordi deres liv har været truet. Men man kan faktisk blive ligeså syg af at have dårlig samvittighed - eller af, at ens etiske værdier forrådes af andre, fortæller Synne Garff.

Mere om uddannelsen
Uddannelsen i bibelsk sjælesorg består af to moduler. Deltagerne får mulighed for at dykke ned i de bibelske tekster. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner og cases. 

Bibelen rummer klagesalmer, som har et sprog for lidelse. På kurset lærer man selv at skrive klagesalmer. Kommende facilitatorer forholder sig til egne tab og trænes i at facilitere grupper. Fremtidige facilitatorer gennemgår selv det forløb, som deltagere i en samtalegruppe skal introduceres til.

Modul 1 afsluttes med en eksamen, som certificerer til 'facilitator under uddannelse' i bibelsk sjælesorg. Det anbefales, at man finder en makker at arbejde sammen med. Et år efter modul 1 udbydes modul 2, der giver mulighed for erfaringsudveksling og flere lektioner om bl.a. moralsk skade, afhængighed, selvmord, udbrændthed og omsorg for omsorgsgivere. Efter modul 2 og bestået eksamen er man ’facilitator’ og klar til at afholde sine egne samtalegrupper.

Kursusledere: 
Synne Garff, leder af Center for tro, tab og traumer
Helle Møller Jensen, ph.d., feltpræst ved Veterancentret og sognepræst
Ann-Sofi Lægsgaard Andersen, sognepræst i i Jerslev-Hellum-Mylund kirker

Praktisk info
Datoer for modul 1: 
Mandag-onsdag den 28.-30. oktober kl. 9-16, 2024 i Folkekirkens Hus i Aalborg

Datoer for modul 2: 
Mandag-tirsdag den 27.-28. oktober kl. 9-16, 2025 i Folkekirkens Hus i Aalborg

Kursustilbuddet er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Stift, Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Center for tro, tab og traumer. Tilmelding kan ske HER

Læs mere om bibelsk sjælesorg og uddannelsen hos Center for tro, tab og traumer på www.cttt.dk her