Ny kampagne går i luften 8. januar

”Omsorg uden omveje” er en kampagne, der på sociale medier viser, hvordan folkekirken skaber værdi i samfundet. Alle sogne kan være med til at løfte kampagnen.

Cases

77 % af danskerne er ifølge en undersøgelse fra Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter i 2020 i løbet af et år i kontakt med folkekirken gennem en af institutionens mange døre, der åbner til andagter, babysalmesang, måltidsfællesskaber, kirkelige handlinger, korarbejde og sociale fællesskaber for ensomme og udsatte.

Kirken er med andre ord en unik samfundsinstitution, der skaber værdifulde og meningsfyldte fællesskaber for dem, der har brug for det. 

Det skal vi fortælle danskerne med kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der lanceres 8. januar.

Du kan også blive en del af kampagnen og være med til at give et nuanceret billede af folkekirkens arbejde. Hvis du vil være med til at vise, hvad kirken kan tilbyde, kan du være med til at løfte kampagnen ved at: 

  • Dele billeder og fortællinger fra folkekirken.dks Facebook- og Instagram-konto på din kirkens egne sociale medier

Formålet med kampagnen er at øge bevidstheden om og styrke følelsen af, at målgruppen gennem deres medlemskab bidrager til noget værdifuldt og unikt, når folkekirken gennem sine tilbud løfter en vigtig samfundsopgave og yder støtte, omsorg og fællesskab for dem, der har brug for det – uanset, om man er medlem eller ej, og uanset hvem man er.  

Det skal ske gennem historier med mennesker, som målgruppen kan identificere sig med eller føle sympati for. Gennem personlige beretninger skal kampagnens fortællinger nedbryde fordomme om folkekirken og synliggøre, hvad folkekirken bidrager med i det danske samfund.

Målgruppen er de løst tilknyttede og kulturelle medlemmer, som ifølge befolkningsundersøgelsen ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020” fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter viser, at de løst tilknyttede opfatter folkekirken som vigtig for samfundet og særligt for deres lokalmiljø. 

Kernefortællingen: Folkekirken rummer alle
Kernefortællingen til kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der går i luften 8. januar, lyder: 

I folkekirken kan du komme ind fra gaden og finde et rum, der rummer dig, som du er, uanset hvor du er i livet. 

Hvad enten behovet er sjælesorg, samtalegrupper eller noget så basalt som et måltid mad, har folkekirken et tilbud til dig. Du skal ikke forklare og forsvare dig i mødet med folkekirken. Du skal ikke vise lønseddel, sygesikringsbevis, pas eller anden legimitation med cpr-nummer. I folkekirken møder du omsorg uden omveje.  

Det sociale arbejde har altid været en af folkekirkens hjørnesten. Fra de første kristnes uddeling af mad til fattige i menigheden til nutidens tilbud om julefejring for enlige og fællesskaber for veteraner. 

I kampagnen “Omsorg uden omveje” ønsker folkekirken at fortælle historier fra dem, der er blevet positivt overraskede over, at kirken kunne give dem noget, som ingen andre samfundsinstitutioner tilbyder. 

Det kan f.eks. være et ungt menneske med et knust hjerte, der finder fællesskab i en kærestesorgsgruppe, en udsat borger, der møder omsorg i en varmestue. Eller et medmenneske, der rammes af alvorlig sygdom og bliver grebet af en hospitalspræst.

Vil du vide mere om kampagnen?
For generelle henvendelser, kontakt Ellen Aagaard fra folkekirken.dk: eap@km.dk eller på 20 37 60 95. 

For tekniske spørgsmål om deling af kampagnen, kontakt Henrik Helms fra Viborg Stift: hhhe@km.dk eller på 40 31 16 06.