Menighedsrådsarkivet og Fortroligarkivet på DAP flyttes til Kirkeportalen

Menighedsrådsarkivet og Fortroligarkivet skal i forbindelse med nedlukningen af den gamle DAP flyttes. Begge arkiver vil fremover være at finde på Kirkeportalen. Her vil de være at finde i ‘Dokumentarkivet’.  

Folkekirkens It sørger for flytningen og overførsel af arkivfiler fra DAP til Kirkeportalen, så menighedsrådene skal ikke foretage sig noget. Men fra henholdsvis uge 22 og uge 24 må der ikke længere gemmes i de gamle arkiver. Skulle det alligevel ske kan dokumenterne ikke forventes videreført til Kirkeportalen og vil gå tabt, når DAP endeligt lukkes. 

Klik her og læs mere på Folkekirkens Intranet - Menighedsrådsarkivet og Fortroligarkivet på DAP flyttes til Kirkeportalen – PC-Supportforum (kirkenettet.dk)