Landsdækkende biodiversitets- og klimakortlægning af folkekirken: 5 vigtige uger er startet

Det landsdækkende projekt, som skal måle og kortlægge folkekirkens biodiversitet og klimaudledning, går nu ind i sin tredje og afgørende fase. Det er nu, i løbet af de næste 5 uger, alle data skal indsamles – de data som er helt essentielle for, at kortlægningen munder ud i et retvisende og brugbart resultat. Alle sogne har modtaget invitation til at indsende besvarelser til kortlægning af biodiversiteten, mens cirka 250 sogne er udvalgt til den øvrige del af dataindsamlingen med klimaudledning som omdrejningspunkt. 

Den landsdækkende klimakortlægning af folkekirken er skudt godt i gang. To måneder er det siden, at der blev skrevet kontrakt med Provice ApS og siden er der lagt mange kræfter i at opstarte og planlægge projektet, forberede den store dataindsamling og informere deltagerne om deres rolle i det. Nu er projektet trådt ind i sin afgørende fase: Indsamling af data. 

Foruden biodiversitetsundersøgelsen, hvor alle er inviteret til at deltage, er godt 250 sogne udvalgt til at deltage i dataindsamlingen om kirkens klimaaftryk og har fået besked via menighedsrådets officielle brevkasse. Er dit sogn blandt de udvalgte, vil menighedsrådet således have modtaget en e-mail med nærmere informationer om, hvordan dataindsamlingen gribes an. 

Lokal indsats med stor værdi

Resultatet skal fungere som baseline for den grønne omstilling i folkekirken. Det fælles målepunkt skal bruges som vejviser og til at dokumentere den grønne omstilling i folkekirken over den næste årrække. Derfor er et solidt datagrundlag essentielt for kvaliteten af såvel kortlægningen som de grønne initiativer i sidste ende. Menighedsrådenes og medarbejdernes indsats med at besvare de tilsendte spørgeskemaer er på den måde altafgørende og enormt værdifuldt. Ved at deltage er man både med til at 'tage en for holdet' og får samtidigt værdifuld indsigt i sognets klimapåvirkning og status på biodiversiteten helt lokalt. 

Kortlægning af biodiversitet: Vær med!

En del af kortlægningen handler om status på biodiversiteten. Her inviteres alle sogne (en kirkegård pr. menighedsråd) til at deltage i indsamlingen. Alle menighedsråd har derfor fået tilsendt et link til spørgeskemaet om biodiversitet i menighedsrådets officielle postkasse. Det forventes at tage mellem 1 og 3 timer at besvare. 

Konkret skal det opmåles og registreres eksempelvis, hvor mange m2 af forskellige typer beplantning og belægninger, der findes på kirkegården. Resultaterne omregnes til en såkaldt ”biofaktor”, der er et mål for biodiversitetspotentialet på kirkegården.

Alle sogne opfordres til at deltage i denne del af kortlægningen, uanset om kirkegården er grå eller grøn, om den står vild eller knivskarpt og tæmmet. Det hele tæller med og skal være med til at give et retvisende billede af, hvordan det står til i dag – så vi fremover kan se og måle, hvilken omstilling, der er sket og hvilken forskel, det har gjort. 

 

  • Invitation til at deltage i klima- og biodiversitetsmålingen findes via menighedsrådets officielle postkasse.
     
  • Alle er inviteret til at indsende data om biodiversitet på kirkegården, mens ca. 250 sogne er udvalgt som stikprøvesogne til den øvrige del af kortlægningen, som handler om folkekirkens CO2-udledning. 
     
  • De tilsendte spørgeskemaer kan udfyldes og indsendes frem til d. 1. december 2023.