Kursus: "Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden"

Nyt stiftskursus i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kommer med bud på, hvordan folkekirken kan møde tidens woke-bevidsthed blandt de unge.

Kursus om woke-generationen

LGBTQ+, normkritik og identitetspolitik er ord, der bl.a. kendetegner Generation Z (født mellem 1997-2012). De unge i Generation Z er digitalt indfødte, kllimabevidste, etniske mangfoldige og ikke mindst woke. Det er folkekirken nødt til at forholde sig til, mener sognepræst i Sct. Jørgens Kirke i Aabenra:

- Om folkekirken er woke eller ikke, er ikke det væsentlige på det her kursus. For faktum er, at de fleste af os møder unge mennesker, der er i tvivl om deres kønsidentitet, eller som har lyst til at udfordre kirken med deres woke-holdning. Derfor skal vi på kurset forholde os til temaet unges kønsidentitet. Vi skal dykke ned i grundbegreberne og se på de strømninger, der skaber kulturen anno 2023. Så vi står bedre rustet til at indgå i samtalen, forklarer Thomas Nedergaard.

Sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og religionspædagogiske stiftsudvalg er stiftets præster, kirke- og kulturmedarbejdere, organister, musikpædagoger og andre kirkelige undervisere derfor inviteret til kurset "Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden". Kurset finder sted i Sct. Jørgens Kirke 31. august kl. 10-14.

Kurset gør deltagerne klogere på, hvordan køn og identitet opfattes blandt unge i dag og komme med bud på, hvordan folkekirken kan møde de nye kulturer. Fokus er derfor på viden og erfaring frem for teologiske holdninger og forskelligheder.

- Unges kønsidentitet er eksistentiel viden for den, der arbejder med unge i 2023. Det er umuligt at ignorer nutidens store forandringer, der sker i forståelsen af køn og identitet. Derfor skal vi også i kirken blive klogere på kulturerne, siger Thomas Nedergaard.

Igennem kurset vil deltagerne lavpraktisk forholde os til begreberne som LGBTQ+ og normkritik og nærme sig en forståelse af, hvordan folkekirken kan møde det unge menneske, der stiller andre spørgsmål til livet og egen krop, end vi selv stiller. 

Thomas Nedergaard, der tidligere har været ansat som ungdomspræst i ukirke på Vesterbro i København, vil komme med sine bud på, hvorfor normativiteten er under forandring. Han præsenterer også redskaber, der kan bruges til at gå ind i de unges kultur for at skabe samtale. 

Sidst, men ikke mindst, vil Konfirmandcenteret præsentere et undervisningsmateriale om kønsidentitet, der kan bruges i konfirmationsforberedelsen.

Se programmet ved at klikke her.