Kursus i ”Børnetjenesten” - efteråret 2024

Københavns Stift inviterer i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter til kursus i ”Børnetjenesten” – et tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven. Kurset er gratis og finder sted d. 18. september kl. 10-15 i Vanløse Kirke. 

Fem børn på ca. 5 år år sidder i en halvcirkel i en kirke og er en del af Børnetjenesten

Foto: Lars Salomonsen/Børnetjenesten

Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud, hvor de ældste børnehavebørn (5-6 å r) besøger deres lokale kirke. Børnene deltager i seks højtider over et å r, hvor mødet med en aktuel begivenhed (fastelavn, på ske, pinse, høst, allehelgens og jul) bliver kombineret med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv.

Børnetjenesten tager afsæt i dagtilbudslovens bestemmelser om de pædagogiske læreplaner, og er ikke-forkyndende. Kurset har form som en workshop, så du kommer til at afprøve aktiviteter og metoder fra Børnetjenesten undervejs. 

Vi skal bl.a.

  • blive klogere på, hvad der kan sætte en refleksion i gang hos børn i netop denne alder
  • mærke musik-refleksionen på egen krop
  • afprøve en kreativ aktivitet med udgangspunkt i en af kirkens højtider
  • lære om betydningen af gentagelser, faste holdepunkter, stemning og rummet omkring os
  • tale om, hvordan man bedst tager kontakt til og samarbejder med børnehaven og meget mere

Efter kurset er du klædt på til at kunne starte jeres egen lokale Børnetjeneste, og er blevet introduceret til Børnetjenestens manual og værktøjskasse. Det er muligt at købe manualen på dagen.

Deltagere: præster, kirke-kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, organister, andre ansatte/frivillige.

Pris: Det er gratis for alle at deltage og der er kaffe/te, croissanter, frokost, frugt og vand.

Tilmelding: Religionspædagogisk konsulent Annette Molin Brautsch: amsc@km.dk

Se mere om Børnetjenesten: www.børnetjenesten.dk
Læs om andres erfaringer: www.børnetjenesten.dk/erfaringer