Kursus om Børnetjenesten 28. maj 2024

Til præster, menighedsråd og alle andre ansatte og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn i kirken

Roskilde stift inviterer i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter til kursus i Børnetjenesten – et tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven.

Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud, hvor de ældste børnehavebørn (5-6 år) besøger deres lokale kirke. Børnene deltager i seks højtider over et år, hvor mødet med en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, Alle Helgen og jul) bliver kombineret med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv. Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion. Børnetjenesten er ikke-forkyndende, ligesom man kender det fra f.eks. skoletjenesten/skole-kirke-samarbejdet.

Børnetjenesten tager udgangspunkt i, at børn er optaget af livets store spørgsmål. I Børnetjenesten øver de sig i at formulere, hvad de selv tror og mener. Børnetjenesten tager børnene alvorligt, og giver rum for undren, og kirkerummet er et helt fantastisk rum til de store tanker i livet.

Børnetjenesten er afprøvet via et pilotprojekt med stor succes på landsplan i både større og mindre sogne, og er nu klar til at blive bredt ud til alle andre interesserede kirker og børnehaver.

Børnetjenesten tager afsæt i dagtilbudslovens bestemmelser om de pædagogiske læreplaner, og erfaringerne fra pilotprojektet er, at børnehaverne er glade for at deltage i Børnetjenesten, og oplever at den lokale kirke – både kirkerummet og menneskerne der - kan noget helt særligt, når det handler om at tale med børn om livets store spørgsmål.

Kurset har form som en workshop, så du kommer til at afprøve aktiviteter og metoder fra Børnetjenesten undervejs.

Vi skal bl.a.

• blive klogere på, hvad der kan sætte en refleksion i gang hos børn i netop denne alder

• mærke musik-refleksionen på egen krop

• øve os i at stille spørgsmål i et undrende fællesskab

• afprøve en kreativ aktivitet med udgangspunkt i en af kirkens højtider

• lære om betydningen af gentagelser, faste holdepunkter, stemning og rummet omkring os

• øve os i at fortælle/læse, så børnene bliver inddraget i fortællingen

• tale om, hvordan man bedst tager kontakt til og samarbejder med børnehaven, og meget mere

Efter kurset er du klædt på til at kunne starte jeres egen lokale Børnetjeneste, og er blevet introduceret til Børnetjenestens manual og værktøjskasse.

Praktisk info

Hvornår: 28. maj 2024 kl. 10-15

Hvor: Vipperød sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød

Pris: Kurset er gratis (inkl. forplejning). Det er muligt at købe manualen til Børnetjenesten på

kurset (pris: 350 kr.)

For hvem: Alle ansatte og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn i kirken

Tilmelding: Til religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst på stah@km.dk senest d. 17. maj

Der er plads til max. 40 personer på kurset.

Læs mere