Kursus: Biodiversitet på kirkegården

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget med fokus på kirkegården - kursus afholdt i samarbejde mellem Roskilde Stift og ZBC.

Kursets deltagere vil få kendskab til. hvordan de kan fremme eller hæmme biodiversitet i forskellige anlægstyper og naturtyper - hvilke muligheder der er og evt. udfordringer. 

Kurset afholdes 2 gange:  ​

  • 23./24. september 2024 kl. 7.00-14.00 - Østre Kapel, Næstved Kirkegårde, Øster Kapelvej 10, 4700 Næstved​
  • 3./4. februar 2025 kl. 7.00-14.00 - Skt. Nikolai Kirkegård, Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk​

Program for kurset:

  • Dag 1: FN-verdensmål, Miljøbeskyttelsesloven – natura 2000, Naturtyper, Økologi og biodiversitet, Økosystemer og biotoper, Fødekæder og net, Levesteder og fødesteder, Praktiske øvelser
  • Dag 2: Opsamling fra dag 1, Prøve, Biernes betydning, Bestøvning, Sommerfugle, Konsekvenser, Etablering og drift af blomsterarealer – maskiner og metoder, Afrunding og evaluering

 

Praktisk info om tilmelding:

Alle sogne tilmelder sig direkte via voksenuddannelse.dk med eget CVR nr. og modtager selv VEU godtgørelsen, der pt. udgøre ca. 127 kr./timen. Hertil kan søges eventuelle kompetence-fonde. Deltagerbetaling opkræves af ZBC.

Holdet er på nuværende tidspunkt lukket, så ingen kan tilmelde sig. Holdet er lukket for, at vi sikrer os, at det kun er medarbejdere i de virksomheder, der har en aftale om dette kursus, der kan tilmeldes. På den måde kan andre udefrakommende ikke tilmelde sig.

For at tilmelde medarbejdere til dette kursus skal du derfor kontakte AMU-koordinator Signe Brink Jensen på tlf. 31935637 eller mail sije@zbc.dk, når du sidder foran en computer. Signe vil derefter kunne åbne op for holdet, så du kan tilmelde dine medarbejdere digitalt via virksomhedens MitID Erhverv. Tilmelding skal foretages så snart, Signe åbner op for kurset.

Det er vigtigt, hvis det er virksomheden, der skal betale for medarbejderens deltagelse på kurset, at det så også er virksomheden, der kontakter Signe. Det er IKKE medarbejderne selv  der skal kontakte Signe, for så får de selv fakturaen for kurset tilsendt. Når du har været i kontakt med Signe, så kan du tilmelde dine medarbejdere via dette link til kurset med virksomhedens MitID Erhverv:

Kursus i Næstved: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=49682&level=-&type=amu&kviknummer=2809416409am9682d&from_soegning=true – tilmeldingsfrist senest d. 16/9-24

Kursus i Holbæk: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=49682&level=-&type=amu&kviknummer=2809416502am9682a&from_soegning=true – tilmeldingsfrist senest d. 27/1-25

OBS! Det er meget vigtigt, at det er de rigtige kursister, der er tilmeldt, som også møder op til kurset.

Du må aldrig slette tilmeldinger på holdet uden at give Signe besked, da holdet altid skal være fyldt op med max antal deltagere for at undgå at andre udefrakommende kan tilmelde sig.