JOBOPSLAG: Sagsbehandler indenfor HR (administrativ medarbejder), søges til Roskilde Stiftskontor

Folkekirken har tradition for at være en arbejdsplads i konstant forandring og med gode udviklingsmuligheder

Stillingen er nyoprettet, da Administration og HR-support prioriteres højt!

Du får 19 kolleger, der alle har deres gang i Det Gule Palæ i hjertet af det historiske Roskilde.

DINE OPGAVER: ADMINISTRATION – HR – RECEPTION

-          Sekretæropgaver i receptionen, herunder yde service overfor vores kunder, gæster og samarbejdspartnere. Betjene virksomhedstelefonen og sikre at telefoniske henvendelser besvares og/eller omstilles videre.

-          Servicering & drift af huset, bestilling af mødeforplejning, administration af mødelokalekalender, kontor­indkøb, nøgleadministration, udstedelse af parkeringstilladelser, modtagelse af gæster, mv.

-          Drift af IT, kopi og printer, telefonsystem, kontakt til rengøringspersonale rengøringsfirma, og håndværkere, mv.

-          HR-supportopgaver & indberetning i forbindelse med præsters løn- og ansættelsesforhold, herunder sygefravær og registrering heraf, barsel- og forældreorlov, studieorlov, uddannelse, flyttegodtgørelser, tjenestedragter, jubilæum, vikaransættelser og fratrædelser

-          Back-up i forbindelse med at tjekke, journalisere og fordele den elektroniske hovedpostkasse. Vi arbejder i journalsystemet F2.

Du samarbejder i et mindre team med tre kolleger. Der er opgaver, man er fælles om. Andre har du selv ansvar for. Samtidig indgår vi i projekter og tværgående samarbejder med vores øvrige kolleger i Roskilde.

Du vil indgå i et netværk for bispesekretærer på landsplan. Vi glæder os til at få en ny kollega!

SOM PERSON HAR DU: 

-          Uddannelse: Relevant faglig baggrund. Din specifikke faglige baggrund er mindre vigtig.

-          Kompetencer: Administration, ferm til tal også gerne basal databehandling i Excel. Du skriver og taler et godt dansk.

-          Jobtilgang: Servicemindet med en problemløsende tilgang i en travl hverdag med løbende afbrydelser. Du har ordenssans. Du er selvkørende, åben og lyttende, og du trives med mange opgavetyper i en travl hverdag.

VI TILBYDER

-          En grundig oplæring og gode udviklingsmuligheder i et dynamisk miljø

-          Vekslende opgaver på en arbejdsplads med en hjælpsomhedskultur samt en række nyere medarbejdere og nye måder at gøre ting på.

-          Gensidig fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdet.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisation – Det Statslige Område (OAO’s  OAO-S-Fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen indgået mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT It-medarbejdere (folkekirken) (HK). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen forventes lønindplaceret i løngruppe 2, sats 1 svarende til en basisløn på kr. 328.676,00 årlig (nutidskr.) Hertil kommer pension på 15 % som betales af arbejdsgiver. Der kan efter omstændighederne indgås aftale om kvalifikationstillæg.

Stillingen er på 37 timer/uge.

Du refererer til Stiftskontorchefen.

YDERLIGERE INFORMATION & ANSØGNING

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

-          Bispesekretær Charlotte Malmroes, tlf. 4638 1924, cham@km.dk (fra 3. juni)

-          Stiftskontorchef Jacob Ølgaard-Nicolajsen, tlf. 4638 1923, jaoe@km.dk.

Send venligst CV, ansøgning og dokumentation for uddannelse med ”HR-administrativ medarbejder, Roskilde Stift” i emnefeltet til kmros@km.dk senest den 16. juni 2024.

Ansøgninger behandles løbende, og alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25 og 26.

Tiltrædelse: Den 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

OM ROSKILDE STIFT

Roskilde Stift strækker sig fra Odden til Østmøn. Stiftet består af 12 provstier, 313 sogne, 230 frivillige menighedsråd og 289 præster. I Roskilde stift er 75,8 % af befolkningen medlem af folkekirken.

Din arbejdsplads ligger i historiske rammer i Det gule Palæ ved Roskilde Domkirke. Du får 19 daglige kolleger inden for jura, økonomi og administration i Roskilde Stiftsadministration.

Stiftsadministrationen med Biskoppen i spidsen har ansvar for:

-         Økonomisk styring af stiftets økonomi

-         Øverste ankemyndighed for sager fra menighedsråd

-         Tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende

Arbejdsstedet er Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  
Læs mere på www.roskildestift.dk

Roskilde Stift ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.